, kalbos politika
2013 m. lapkričio 12 d. Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė dalyvavo Lietuvos radijo laidoje „LRT aktualijų studija“ (vedėjas Vytautas Kvietkauskas), pokalbio tema „Valstybinė kalba – lietuvių. Ar ilgam?“. Pokalbyje taip pat dalyvavo...
Lapkričio 5 d. Zyplių dvare surengtame seminare dalyvavo, darbo patirtimi pasidalijo ir pasiūlymų pateikė Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Birštono, Kauno miesto ir rajono, Šakių ir Jurbarko rajonų savivaldybių atstovai – etnografai, bibliotekininkai, muziejininkai ir pedagogai.
Spalio 30 d. 11 val. Valstybinė lietuvių kalbos komisija Varėnos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje rengia švietimo ir kultūros įstaigų darbuotojų ir bendruomenių atstovų seminarą.
, posėdžiai , vietovardžiai
2013 m. spalio 23 d. Kalbos komisijos pirmininko pavaduotoja J. Palionytė ir Bendrojo skyriaus vyr. specialistė A. Pangonytė dalyvavo Lietuvos geografinių pavadinimų ekspertų pasitarime, kurį surengė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos...
, vardai ir pavardės
Valstybinė lietuvių kalbos komisija apsvarstė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarime Nr. 589 pateiktus siūlymus reglamentuoti kitų kalbų asmenvardžių rašymą oficialiuose dokumentuose ir parengė atsakymą. Atsižvelgiant į realią asmenvardžių vartoseną, VLKK 1997 m. birželio 19 d. nutarimą Nr. 60 papildė dar viena – oficialių dokumentų – sritimi, kurioje gali būti vartojamos autentiškos kitų kalbų asmenvardžių formos. Komisija įsitikinusi, jog kurti atskirų (specialių) taisyklių nėra pagrindo.
2013 m. spalio 23 d. Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė dalyvavo Lietuvos moksleivių sąjungos ir Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto inicijuotame programos ,,Kalbą kuriu AŠ!‘‘ atidaryme. Pirmininkė pabrėžė, kad lietuvių kalbos mokymosi sistema turi būti nuosekli ir aprėpti visus švietimo lygmenis – nuo ikimokyklinio ugdymo iki aukštojo mokslo.
, kirčiavimas ir tartis
2013 m. spalio 19 d. Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete vyko projekto „Jaunimo kirčiavimo polinkiai: bendrinės kalbos normos ir šnekamosios kalbos kirčiavimo tendencijos“ seminaras. Plačios apimties sociolingvistiniu tyrimu siekiama išsiaiškinti potencialių variantų (žodžių ir jų formų) kirčiavimo polinkius jaunimo šnekamojoje kalboje ir parengti tikslinamąsias kirčiavimo normų rekomendacijas. Projektą finansuoja Valstybinė lietuvių kalbos komisija.
2013 m. spalio 18 d. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje vyko konferencija „Tarp gramatikos ir politikos“, skirta kalbininko, ilgamečio Lietuvių kalbos komisijos nario dr. Prano Kniūkštos 80 metų jubiliejui paminėti. Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė konferencijoje skaitė pranešimą „Kalbos politikos aktualijos“.

2013 m. spalio 11 d. Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė dalyvavo Seinuose surengtoje lituanistų konferencijoje „Mūsų kalba – mūsų tekstai – mūsų gyvenimai“ vykusioje diskusijoje „Viešoji lietuvių kalbos politika – jos uždaviniai šiandien“.

, kalbos politika
Spalio 9 d. Kultūros ministerijoje vykusiame susitikime su Europos Tarybos Europos regioninių ir mažumų kalbų chartijos sekretoriato vadovais dalyvavo Kalbos komisijos pirmininko pavaduotoja Jūratė Palionytė.