, kalbos politika

2013 m. rugpjūčio 9 d. Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė dalyvavo Žinių radijo laidoje „Verslo bitės“. Laidos metu kalbėta apie įmonių pavadinimus.

2013 m. rugpjūčio 8 d. Kalbos komisijos vyr. specialistė Aistė Pangonytė Nacionalinės žemės tarnybos kvietimu dalyvavo pasitarime prieš rugsėjo 18–20 d. Taline vyksiantį UNGEGN Baltijos skyriaus 16-ąjį seminarą. Preliminariai sudaryta Lietuvos geografinių pavadinimų ekspertų delegacija.
Liepos 10 d. Kalbos komisijoje lankėsi Europos Tarybos tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvencijos Patariamojo komiteto ekspertės.
, kalbos politika
2013 m. birželio 20 d. projekto „Virtuali trečiųjų šalių piliečių akademija“ baigiamojoje konferencijoje Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė skaitė pranešimą „Lietuvių kalba daugiakalbėje Europoje“.
, terminologija
2013 m. birželio 10 d. asociacijos „ICF Lithuania“ iniciatyva įvyko šios asociacijos, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir kitų institucijų atstovų pasitarimas dėl plintančio skolinio „koučingas“ vertinimo, sąvokos apimties ir galimų lietuviškų atitikmenų.
2013 m. gegužės 22 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė priėmė ir išklausė piketo „Šalin rankas nuo lietuviškos abėcėlės!“ organizatorius.
, posėdžiai , vardai ir pavardės
2013 m. gegužės 22 d. Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė dalyvavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijoje vykusiame pasitarime dėl pasiūlymo kreiptis į Valstybinę lietuvių kalbos komisiją projekto.
, vardai ir pavardės
2013 m. gegužės 20 d. Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė dalyvavo Vyriausybės pasitarime, kuriame svarstytas pasiūlymas Valstybinei lietuvių kalbos komisijai parengti asmenvardžių rašybos oficialiuose dokumentuose taisykles.
2013 m. gegužės 17–18 d. Tarmių metų proga Varėnos kultūros centro Marcinkonių filialas Marcinkonyse surengė folkloro festivalį „Dzūkų godos“...
2013 m. gegužės 15 d. Kalbos komisijos veikla pristatyta ES institucijų vertėjams surengtuose Lietuvos pasirengimo pirmininkauti kursuose Seime.