2013 m. lapkričio 26 d. Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė susitiko su Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriumi Jonu Slapšinsku. Susitikime aptarti valstybinės kalbos vartojimo klausimai, kalbėta apie efektyvesnę jos priežiūrą ir kontrolę.
2013 m. lapkričio 26 d. A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje vykusiame seminare dalyvavo ir pasiūlymų pateikė Utenos, Visagino, Ignalinos, Kupiškio, Molėtų ir Švenčionių rajonų savivaldybių švietimo ir kultūros įstaigų atstovai. Diskusijai vadovavo Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė. Seminaro dalyviai siūlė bendrojo lavinimo mokyklose įvesti privalomąsias etninės kultūros pamokas, skatinti mokinius turtinti lietuvių kalbos žodyną, stiprinti etninę kultūrą neformaliajame ugdyme.
2013 m. lapkričio 22 d. Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė dalyvavo Vilniaus Gedimino technikos universitete vykstančioje konferencijoje „Specialybės kalbos studijos bendroje Europos aukštojo mokslo erdvėje: teorija ir praktika“ ir skaitė pranešimą „Valstybinė kalba aukštojoje mokykloje: vertybė ar trukdis“.
, kalbos politika , kompiuterija
Lapkričio 20 d. bendrame Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto ir Informacinės visuomenės plėtros komiteto posėdyje pritarta Kalbos komisijos parengtoms Lietuvių kalbos plėtros informacinėse technologijose 2014–2020 m. gairėms, nutarta siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei jas patvirtinti ir parengti Gairių įgyvendinimo priemonių planą.
2013 m. lapkričio 19 d. Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė susitiko su Šiaulių miesto savivaldybės mero pavaduotoja Danguole Martinkiene, kitais savivaldybės darbuotojais, atsakingais už valstybinės kalbos priežiūrą. Aptarti valstybinės kalbos kontrolės įgyvendinimo klausimai, taip pat viešųjų užrašų ir žiniasklaidos kalbos problemos.
2013 m. lapkričio 19 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė susitiko su Šiaulių miesto ir rajono, Panevėžio miesto, Biržų, Joniškio, Kėdainių, Kelmės, Pasvalio, Radviliškio rajonų savivaldybių švietimo ir kultūros įstaigų darbuotojais, bendruomenių atstovais. Seminare kalbėta apie tarmių dėstymo bendrojo lavinimo mokyklose problemas, dalintasi sėkmingų projektų patirtimi.
Kalbos komisijos atstovai dalyvavo lapkričio 15 d. Švietimo ir mokslo ministerijos surengtame pasitarime dėl Lietuvių kalbos ir literatūros 2014 m. brandos egzamino vertinimo instrukcijos.
Kalbos komisija Kultūros ministerijai pateiktose pastabose dėl derinamų įstatymų projektų atkreipė dėmesį, kad siūlomi pakeitimai sudaro sąlygas pažeisti Konstitucijoje įtvirtintą valstybinės kalbos statusą...
2013 m. lapkričio 13 d. Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė susitiko su Lietuvos Respublikos Seimo Darbo partijos frakcijos nariais. Frakcijos prašymu pateikta informacija apie Kalbos komisijos pastabas dėl Tautinių mažumų įstatymo projekto ir Valstybinės kalbos įstatymo 7, 14 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto, taip pat atsakyta į klausimus
2013 m. lapkričio 12 d. Kalbos komisijos pirmininko pavaduotoja Jūratė Palionytė dalyvavo Klaipėdos apskrities viešojoje Ievos Simonaitytės bibliotekoje vykusiame švietimo ir kultūros įstaigų darbuotojų ir bendruomenių atstovų seminare. Seminaro metu kalbėta apie tarmių dėstymo bendrojo lavinimo mokyklose problemas, bibliotekų, muziejų, švietimo įstaigų glaudesnio bendradarbiavimo poreikį puoselėjant krašto etninę kultūrą.