, kalbos politika
Kalbos komisija siūlo į pasiektų studijų rezultatų lygmenų apibūdinimą įtraukti nuostatą, apibūdinančią gebėjimą dėstyti taisyklinga lietuvių kalba, dalyko terminijos išmanymą...
2014 m. vasario 3 d. Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė ir Bendrojo skyriaus vedėja Aurelija Dvylytė žurnalistams pristatė naujus Kalbos komisijos nutarimus dėl euro pavadinimo ir pakoreguotos skolinių norminimo tvarkos, atsakė į žurnalistų klausimus.
2014 m. sausio 29 d. Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė susitiko su Lietuvos mokslo tarybos pirmininku prof. Dainiumi Haroldu Pauža. Aptarti mokslo kalbos būklės įvairiose mokslo srityse ir šakose klausimai, pasiūlyta bendradarbiauti įgyvendinant mokslo tiriamąsias programas, vertinant Lietuvos mokslo tarybos remiamus leidinius (žodynų, žinynų terminus), taip pat kalbėta, kaip būtų galima įgyvendinti nustatytus daktaro disertacijų kalbos taisyklingumo reikalavimus.
, kalbos politika
2014 m. sausio 28 d. Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė susitiko su Seimo Pirmininko pavaduotoju Kęstu Komskiu. Susitikime aptarta Valstybinės kalbos komisijos pozicija sprendžiant klausimą dėl dvikalbių lentelių, pagrindinės lietuvių kalbos mokymo ir dėstymo Kaliningrado srityje problemos ir kt.
2014 m. sausio 24 d. Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Kristijonas Donelaitis – po 300 metų...“ skaitė pranešimą „Kalba ir valstybė“.
2014 m. sausio 14 d. Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė dalyvavo LR Seime vykusioje mokslinėje konferencijoje „Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai patirties konceptualios įžvalgos aukštojo mokslo politikai“ ir skaitė pranešimą „Valstybinė kalba aukštajame moksle“.
, kalbos politika , kompiuterija
Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2013 m. gruodžio 18 d. (trečiadienį) 11 val. žurnalistus kviečia į apskritojo stalo diskusiją „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje: nuo raidžių iki technologijų“.
, įdomu , leidiniai , leksika
Gruodžio 12–13 d. Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė dalyvavo Anykščiuose vykusiuose renginiuose – respublikiniame tarmių festivalyje „Kalbom iškalbėsiu, giesmėm išgiedosiu“ ir konferencijoje „Tarmės ir kūrybinės industrijos“. Komisijos pirmininkė pabrėžė, kad negali būti dirbtinai priešinamos tarmės ir bendrinė kalba, jų vartojimo sritys dažniausiai nesutampa...
2013 m. gruodžio 11 d. Komisijos pirmininkė D. Vaišnienė dalyvavo Lietuvos edukologijos universiteto surengtoje apskritojo stalo diskusijoje „Tarmių metams baigiantis – ateities refleksijos“. Komisijos pirmininkė pabrėžė, kad Tarmių metai yra gera proga kalbėti apie tarmės santykį su bendrine kalba, šių dviejų kalbos atmainų nepriešinant, o parodant jų savitą reikšmę ir svarbą tautinei ir pilietinei savimonei.
, rašyba , vardai ir pavardės
2013 m. lapkričio 29 d. Kalbos komisijoje surengtas tarpinstitucinis pasitarimas dėl Lietuvos Respublikos pilietybę įgyjančių asmenų vardų ir pavardžių rašymo klausimų. Kalbėta apie galimybes sulietuvinti Lietuvos Respublikos pilietybę įgyjančių asmenų vardus ir pavardes: pakeisti jų rašybą pagal tarimą, pridėti lietuviškas galūnes, ištaisyti lotynizuotas lietuviškos darybos moterų pavardes (kurių lotynizuotas baigmuo -ene atitinka liet. -ienė)...