, kalbos politika , rašyba , vardai ir pavardės

2014 m. rugsėjo 19 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininko pavaduotoja Jūratė Palionytė ir vyr. specialistė Aistė Pangonytė dalyvavo tarpinstituciniame pasitarime dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto Nr. 14-9090 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 281...

, kalbos politika
2014 m. rugsėjo 19 d. Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė dalyvavo Burbiškio dvare vykusioje respublikinėje konferencijoje „Literatūros kanonas. Kristijonas Donelaitis“, skirtoje Kristijono Donelaičio 300-osioms metinėms paminėti. Konferencijoje komisijos pirmininkė skaitė pranešimą „Valstybinės lietuvių kalbos politika ir jos įgyvendinimas“.
Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė dalyvavo Vilniaus savivaldybės surengtame susitikime su mokyklų vadovais, kuriame aptartas lietuvių kalbos mokymas, pasiekimai ir jų vertinimas, pateikti 2014 m. brandos egzaminų rezultatai, tarptautinių tyrimų duomenys. D. Vaišnienė kalbėjo apie Kalbos komisijos pradėtus darbus, susijusius su valstybinės kalbos mokymo stiprinimu, brandos egzaminų vertinimo instrukcijos tobulinimu.
2014 m. birželio 20 d. Kalbos komisija surengė tarpinstitucinį pasitarimą, kuriame aptarta esama lietuvių kalbos, kaip užsienio ir valstybinės kalbos, mokymo, pasiekimų vertinimo padėtis, sutarta teikti siūlymus dėl pasiekimų vertinimo (testavimo) sistemos tobulinimo.
2014 m. birželio 9 d. A. Dvylytė ir S. Sereikienė Seimo kanceliarijos darbuotojus supažindino su leksikos naujienomis, juridinių asmenų pavadinimų vertinimo praktika, atsakė į darbuotojų klausimus.
2014 m. birželio 9 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko 8-oji tarptautinė konferencija „Kalbų mokymo ir mokymosi modernizavimas Europoje: įvairovė, kokybė, reikšmė mobilumui ir darbui“. Konferencijoje dalyvavo Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė ir skaitė pranešimą „Kalba šiuolaikinėje visuomenėje: nuo susikalbėjimo iki savimonės dalykų“.
Nuo 2014 m. balandžio 28 iki gegužės 17 d. vyko konkursas „Mažasis diktantas 2014“, skirtas Vilniaus miesto mokyklų 4 klasių mokiniams. Dviejų etapų konkurse galėjo dalyvauti ir diktantą rašyti visi ketvirtokai, nesvarbu, kokios mokomosios kalbos mokykloje jie mokosi. Konkursą rengia ir vykdo VšĮ „Mokykla vaikams“, konkurso partnerė Valstybinė lietuvių kalbos komisija.
2014 m. gegužės 23 d. Komisijos pirmininkė D. Vaišnienė lankėsi Šalčininkų rajono savivaldybėje, susitiko su savivaldybės administracijos vadovais ir darbuotojais, atsakingais už valstybinės kalbos priežiūrą. Susitikimo metu buvo aptarta, kaip atliekama valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolės funkcija.
2014 m. gegužės 19 d. Švietimo ir mokslo ministerijos, Kalbos komisijos, Ugdymo plėtotės centro, Nacionalinio egzaminų centro, Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedros atstovai aptarė valstybinės kalbos, užsienio lietuvių, užsieniečių, besimokančių lietuvių kalbos, pasiekimų vertinimo klausimus.
2014 m. gegužės 16 d. Susisiekimo ministerijoje apdovanoti 22-ą kartą buvo apdovanoti Tarptautinio epistolinio rašinio konkurso nacionalinio etapo laureatai. Renginio metu Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė dviem moksleivėms įteikė VLKK prizus už taisyklingą, sklandžią ir stilingą kalbą.