2014 m. lapkričio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komiteto posėdyje svarstyti Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymų projektai (Nr. XIIP-1653 ir Nr. XIIP-1675). Kalbos komisijos išvadas ir pastabas dėl šių dviejų projektų posėdyje pristatė Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė.
2014 m. lapkričio 12 d. Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdyje svarstyti Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymų projektai (Nr. XIIP-1653 ir Nr. XIIP-1675). Kalbos komisijos išvadas ir pastabas dėl šių dviejų projektų posėdyje pristatė Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė.
2014 m. lapkričio 12 d. Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė dalyvavo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu sudarytos Skaitmeninės darbotvarkės tarybos posėdyje. Skaitmeninės darbotvarkės taryba rengia ir teikia pasiūlymus Informacinės visuomenės plėtros 2014–2015 m. programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ koordinatorei Susisiekimo ministerijai dėl prioritetinių sprendimų, kurių reikia informacinei visuomenei plėtoti, padeda vertinti pasiektą pažangą.
, vietovardžiai
2014 m. lapkričio 6 d. Lietuvos geografų draugija kartu su Etninės kultūros globos taryba Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete surengė viešą diskusiją dėl Lietuvos gyvenamųjų vietovių vardų išsaugojimo. Diskusijoje dalyvavo VLKK Vardyno pakomisės narys dr. Laimutis Bilkis ir vyr. specialistė A. Pangonytė.
2014 m. lapkričio 3 d. Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė dalyvavo Lietuvos mokslo tarybos surengtoje konferencijoje „Mokslo tarptautiškumas Lietuvos mokslo kokybei gerinti“ ir po konferencijos vykusioje apskritojo stalo diskusijoje. Diskusijoje apibendrintos per konferenciją išsakytos mintys apie mokslo tarptautiškumą ir jo skatinimo priemones.
2014 m. spalio 22 d. Kalbos komisijos surengtame pasitarime aptarti lietuvių kalbos kaip negimtosios mokėjimo lygių aprašai. Aprašai parengti metodiškai, atsižvelgiant į skirtingus kalbos mokėjimo lygius, tačiau jie atnaujintini leksikos, kalbos normų, sociokultūrinių realijų atžvilgiu.
2014 m. spalio 17 d. Radviliškio švietimo centre Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė susitiko su Radviliškio rajono mokyklų ir kitų savivaldybės įstaigų vadovais. Susitikime kalbėta apie valstybinės lietuvių kalbos politiką ir jos įgyvendinimą.
2014 m. spalio 13 d. Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė ir pirmininko pavaduotoja J. Palionytė susitiko su Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) aukštosios komisarės tautinių mažumų klausimais biuro teisės eksperte Veronika Kristkova. Susitikime aptarti su asmenvardžių rašyba susiję klausimai.
2014 m. rugsėjo 27–28 d. Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė dalyvavo 12-ojoje Europos nacionalinių kalbų institucijų federacijos (EFNIL) konferencijoje „Kalbos vartojimas universitetinėse studijose ir moksle: praeitis, dabartis, ateitis“...
Rugsėjo 26 d. Vilniaus universitete vyko vieša diskusija „Mokslo kalba ir daugiakalbystė“. Joje dalyvavo Kalbos komisijos pirmininko pavaduotoja Jūratė Palionytė...