2014 m. kovo 12 d. LR Seime vykusioje Lietuvos moksleivių sąjungos programos „Kalbą kuriu AŠ“ diskusijoje „Ateities kalbą kuriame šiandien“ Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė pristatė valstybinės kalbos svarbą, kalbos politiką ir ateities perspektyvas. Diskusijoje dalyvavo Komisijos pirmininko pavaduotoja J. Palionytė ir Bendrojo skyriaus vedėja A. Dvylytė.
2014 m. kovo 5 d. Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje svečiavosi Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto IV kurso studentų grupė.
2014 m. kovo 6 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė dr. Albina Auksoriūtė ir Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyriaus vedėja Audra Ivanauskienė dalyvavo LTF Koordinavimo grupės telefoninėje konferencijoje.
2014 m. vasario 26 d. Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdyje pristatė rekomendacijas dėl nykstančių tradicijų, papročių ir tarmių išsaugojimo. Vyriausybei pateiktas rekomendacijas parengė Kalbos komisijos suburta tarpinstitucinė darbo grupė, sudaryta iš ministerijų, Savivaldybių asociacijos, aukštųjų mokyklų, Lietuvių kalbos instituto atstovų.

2014 m. vasario 21 d. Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė dalyvavo Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto kartu su Etninės kultūros globos taryba surengtoje diskusijoje „Tarmių metus užbaigus: nuveikti darbai ir lūkesčiai“, skirtoje Tarptautinei gimtosios kalbos dienai paminėti ir Tarmių metų rezultatams aptarti. Diskusijos metu D. Vaišnienė pristatė Kalbos komisijoje parengtas rekomendacijas dėl nykstančių tradicijų, papročių ir tarmių išsaugojimo.

2014 m. vasario 19 d. Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė dalyvavo Lietuvos edukologijos universitete vykusiame moksliniame metodiniame seminare „Lietuvių kalba, literatūra, metodika: naujovės, pokyčiai, tendencijos“ ir skaitė pranešimą „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“.
, kalbos politika
Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga – už nuopelnus Lietuvos Respublikai ir Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė keturiasdešimt Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečių apdovanojo Lietuvos valstybės ordinais ir medaliais. Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu apdovanota Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė, Lietuvos edukologijos universiteto docentė dr. Daiva Vaišnienė.
, kalbos politika
Kalbos komisija siūlo į pasiektų studijų rezultatų lygmenų apibūdinimą įtraukti nuostatą, apibūdinančią gebėjimą dėstyti taisyklinga lietuvių kalba, dalyko terminijos išmanymą...
2014 m. vasario 3 d. Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė ir Bendrojo skyriaus vedėja Aurelija Dvylytė žurnalistams pristatė naujus Kalbos komisijos nutarimus dėl euro pavadinimo ir pakoreguotos skolinių norminimo tvarkos, atsakė į žurnalistų klausimus.
2014 m. sausio 29 d. Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė susitiko su Lietuvos mokslo tarybos pirmininku prof. Dainiumi Haroldu Pauža. Aptarti mokslo kalbos būklės įvairiose mokslo srityse ir šakose klausimai, pasiūlyta bendradarbiauti įgyvendinant mokslo tiriamąsias programas, vertinant Lietuvos mokslo tarybos remiamus leidinius (žodynų, žinynų terminus), taip pat kalbėta, kaip būtų galima įgyvendinti nustatytus daktaro disertacijų kalbos taisyklingumo reikalavimus.