, kalbos politika , kompiuterija
Skaitmeninės darbotvarkės tarybos posėdyje Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė pristatė kalbos technologijų plėtros prioritetus, kuriuos VLKK Kalbos technologijų pakomisė nustatė atsižvelgdama į Lietuvių kalbos plėtros informacinėse technologijose 2014–2020 m. gairėse numatytus tikslus...
, kalbos politika
2015 m. sausio 13 d. Valstybinė lietuvių kalbos komisija mokslo bendruomenei pristatys lietuvių kalbos doktorantūros studijose tyrimo rezultatus...
Kalbos komisijos nariu Z. Zinkevičius buvo nuo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos sudarymo 1990 metais iki 2002 metų. Tikrasis Mokslų akademijos narys nuo 1990 m., nuo 1991 m. – Lietuvos katalikų mokslų akademijos narys. Sausio 7 d. Lietuvos mokslų akademijos Didžiojoje salėje rengiamas susitikimas su jubiliatu...
Gruodžio 30 d. Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė ir pavaduotoja Jūratė Palionytė susitiko su nacionalinio informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus asociacijos „Infobalt“ ir Lietuvos kompiuterininkų sąjungos atstovais.
2014 m. gruodžio 17 d. Švietimo ir mokslo ministerijos, Kalbos komisijos, Ugdymo plėtotės centro, Nacionalinio egzaminų centro, Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedros atstovai aptarė lietuvių kalbos pasiekimų testavimo ir sertifikavimo sistemą.
, kalbos politika
Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto Filosofijos ir humanistikos institutas ir Valstybinė lietuvių kalbos komisija lapkričio 28 d. surengė mokslinę konferenciją „Specialybės kalba: normų kaita ir kodifikavimas“...
2014 m. lapkričio 28 d. Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė ir Programų skyriaus vedėja Vilija Ragaišienė Lietuvos universitetų rektorių konferencijos posėdyje pristatė lietuvių kalbos universitetų studijose tyrimo rezultatus.
, kalbos politika , vardai ir pavardės
2014 m. lapkričio 19 d. Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas surengė klausymus dėl Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymų projektų (Nr. XIIP-1653 ir Nr. XIIP-1675). Kalbos komisijos išvadas ir pastabas dėl šių dviejų projektų posėdyje pristatė komisijos pirmininko pavaduotoja J. Palionytė.
2014 m. lapkričio 18–20 dienomis Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė Stokholmo universitete (Švedija) skaito paskaitas apie lietuvių kalbos raidą ir kalbos politiką Lietuvoje. Paskaitų ciklą „Kalbų būklė ir kalbos politika Baltijos šalyse“ rengia Stokholmo universiteto Baltų, finų ir germanų kalbų institutas.