Komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė Susisiekimo ministerijos Skaitmeninės darbotvarkės tarybos posėdyje pristatė lietuvių kalbos plėtros informacinėse technologijose projektus, kuriuos pateikė mokslo institutai ir universitetai. Projektų rengėjai numato plėtoti kalbos technologijas ir išteklius (garsynus, tekstynus, prasminius žodžių tinklus, ontologijas), kurti ir tobulinti semantinės ir sintaksinės paieškos, automatinio vertimo, šnekos apdorojimo įrankius, juos diegti į viešąsias elektronines paslaugas.
   Komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė lankėsi Tauragės ir Šilutės rajonų savivaldybėse ir aptarė valstybinės kalbos priežiūros klausimus.

Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė susitiko su švietimo ir mokslo viceministre N. Istomina ir aptarė lietuvių kalbos mokymo užsienyje klausimus. Daugiausia kalbėta apie lituanistinį švietimą Ukrainoje – neseniai Kijeve įsteigta savaitgalinė lituanistinė mokykla, planuojama kurti lituanistikos centrus universitetuose.

    Spalio 7–9 dienomis Helsinkyje vyko 13-oji metinė Europos nacionalinių kalbų institucijų federacijos (EFNIL) konferencija, kurioje dalyvavo Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė. Šių metų konferencijos tema – kalbų vartojimas viešojo administravimo srityje. Dvylikos Europos šalių atstovai pateikė duomenis apie viešojo administravimo kalbų teisinį reglamentavimą, kalbų vartojimo praktiką, valstybės institucijų ir piliečių bendravimo trūkumus ir poreikius. 
     Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė susitiko su švietimo ir mokslo viceministre Natalja Istomina. Susitikime aptarti užsieniečių integracijos ir lietuvių kalbos mokymo klausimai.    
       2015 m. spalio 2 d. (10–13 val.) Seime vyko apskritojo stalo diskusija „Daugiakalbio ir daugiakultūrinio turinio paslaugos tinklaveikos visuomenei“, kuriai vadovavo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė doc. dr. Daiva Vaišnienė ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas. 

          2015 m. rugsėjo 24–25 d. Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyriaus vedėja Audra Ivanauskienė lankėsi Europos Sąjungos Taryboje, Lietuvių kalbos vertimo skyriuje.

     Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė ir pavaduotoja Jūratė Palionytė Vilniaus tarptautinėje „Meridiano“ mokykloje susitiko su Baltijos ir Turkijos kultūros akademijos („Balturka“) prezidentu Ishaku Akay, direktoriumi Ibrahimu Aku, projektų vadove Živile Jankauskaite, akademijos talkininkais, padedančiais įgyvendinti projektą „Po lietuvių kalbos ir kultūros skėčiu“.

2015 m. rugsėjo 18 d. XII mokyklinės informatikos konferencijoje Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyriaus vedėja Audra Ivanauskienė pristatė V. Dagienės, T. Jevsikovos, G. Grigo „Aiškinamąjį kompiuterijos terminų žodyną“ (pranešimo bendraautorės – Valentina Dagienė ir Tatjana Jevsikova).

Seimo Informacinės visuomenės plėtros komitete aptarti lietuvių kalbos technologijų plėtros klausimai, pažangūs sprendiniai, mažinantys socialinę ir kalbinę atskirtį.