2014 m. spalio 22 d. Kalbos komisijos surengtame pasitarime aptarti lietuvių kalbos kaip negimtosios mokėjimo lygių aprašai. Aprašai parengti metodiškai, atsižvelgiant į skirtingus kalbos mokėjimo lygius, tačiau jie atnaujintini leksikos, kalbos normų, sociokultūrinių realijų atžvilgiu.
2014 m. spalio 17 d. Radviliškio švietimo centre Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė susitiko su Radviliškio rajono mokyklų ir kitų savivaldybės įstaigų vadovais. Susitikime kalbėta apie valstybinės lietuvių kalbos politiką ir jos įgyvendinimą.
2014 m. spalio 13 d. Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė ir pirmininko pavaduotoja J. Palionytė susitiko su Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) aukštosios komisarės tautinių mažumų klausimais biuro teisės eksperte Veronika Kristkova. Susitikime aptarti su asmenvardžių rašyba susiję klausimai.
2014 m. rugsėjo 27–28 d. Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė dalyvavo 12-ojoje Europos nacionalinių kalbų institucijų federacijos (EFNIL) konferencijoje „Kalbos vartojimas universitetinėse studijose ir moksle: praeitis, dabartis, ateitis“...
Rugsėjo 26 d. Vilniaus universitete vyko vieša diskusija „Mokslo kalba ir daugiakalbystė“. Joje dalyvavo Kalbos komisijos pirmininko pavaduotoja Jūratė Palionytė...
, kalbos politika , rašyba , vardai ir pavardės

2014 m. rugsėjo 19 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininko pavaduotoja Jūratė Palionytė ir vyr. specialistė Aistė Pangonytė dalyvavo tarpinstituciniame pasitarime dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto Nr. 14-9090 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 281...

, kalbos politika
2014 m. rugsėjo 19 d. Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė dalyvavo Burbiškio dvare vykusioje respublikinėje konferencijoje „Literatūros kanonas. Kristijonas Donelaitis“, skirtoje Kristijono Donelaičio 300-osioms metinėms paminėti. Konferencijoje komisijos pirmininkė skaitė pranešimą „Valstybinės lietuvių kalbos politika ir jos įgyvendinimas“.
Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė dalyvavo Vilniaus savivaldybės surengtame susitikime su mokyklų vadovais, kuriame aptartas lietuvių kalbos mokymas, pasiekimai ir jų vertinimas, pateikti 2014 m. brandos egzaminų rezultatai, tarptautinių tyrimų duomenys. D. Vaišnienė kalbėjo apie Kalbos komisijos pradėtus darbus, susijusius su valstybinės kalbos mokymo stiprinimu, brandos egzaminų vertinimo instrukcijos tobulinimu.
2014 m. birželio 20 d. Kalbos komisija surengė tarpinstitucinį pasitarimą, kuriame aptarta esama lietuvių kalbos, kaip užsienio ir valstybinės kalbos, mokymo, pasiekimų vertinimo padėtis, sutarta teikti siūlymus dėl pasiekimų vertinimo (testavimo) sistemos tobulinimo.
2014 m. birželio 9 d. A. Dvylytė ir S. Sereikienė Seimo kanceliarijos darbuotojus supažindino su leksikos naujienomis, juridinių asmenų pavadinimų vertinimo praktika, atsakė į darbuotojų klausimus.