2014 m. gruodžio 17 d. Švietimo ir mokslo ministerijos, Kalbos komisijos, Ugdymo plėtotės centro, Nacionalinio egzaminų centro, Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedros atstovai aptarė lietuvių kalbos pasiekimų testavimo ir sertifikavimo sistemą.
, kalbos politika
Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto Filosofijos ir humanistikos institutas ir Valstybinė lietuvių kalbos komisija lapkričio 28 d. surengė mokslinę konferenciją „Specialybės kalba: normų kaita ir kodifikavimas“...
2014 m. lapkričio 28 d. Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė ir Programų skyriaus vedėja Vilija Ragaišienė Lietuvos universitetų rektorių konferencijos posėdyje pristatė lietuvių kalbos universitetų studijose tyrimo rezultatus.
, kalbos politika , vardai ir pavardės
2014 m. lapkričio 19 d. Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas surengė klausymus dėl Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymų projektų (Nr. XIIP-1653 ir Nr. XIIP-1675). Kalbos komisijos išvadas ir pastabas dėl šių dviejų projektų posėdyje pristatė komisijos pirmininko pavaduotoja J. Palionytė.
2014 m. lapkričio 18–20 dienomis Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė Stokholmo universitete (Švedija) skaito paskaitas apie lietuvių kalbos raidą ir kalbos politiką Lietuvoje. Paskaitų ciklą „Kalbų būklė ir kalbos politika Baltijos šalyse“ rengia Stokholmo universiteto Baltų, finų ir germanų kalbų institutas.
2014 m. lapkričio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komiteto posėdyje svarstyti Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymų projektai (Nr. XIIP-1653 ir Nr. XIIP-1675). Kalbos komisijos išvadas ir pastabas dėl šių dviejų projektų posėdyje pristatė Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė.
2014 m. lapkričio 12 d. Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdyje svarstyti Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymų projektai (Nr. XIIP-1653 ir Nr. XIIP-1675). Kalbos komisijos išvadas ir pastabas dėl šių dviejų projektų posėdyje pristatė Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė.
2014 m. lapkričio 12 d. Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė dalyvavo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu sudarytos Skaitmeninės darbotvarkės tarybos posėdyje. Skaitmeninės darbotvarkės taryba rengia ir teikia pasiūlymus Informacinės visuomenės plėtros 2014–2015 m. programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ koordinatorei Susisiekimo ministerijai dėl prioritetinių sprendimų, kurių reikia informacinei visuomenei plėtoti, padeda vertinti pasiektą pažangą.
, vietovardžiai
2014 m. lapkričio 6 d. Lietuvos geografų draugija kartu su Etninės kultūros globos taryba Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultete surengė viešą diskusiją dėl Lietuvos gyvenamųjų vietovių vardų išsaugojimo. Diskusijoje dalyvavo VLKK Vardyno pakomisės narys dr. Laimutis Bilkis ir vyr. specialistė A. Pangonytė.