2015 m. spalio 2 d. (10–13 val.) Seime vyko apskritojo stalo diskusija „Daugiakalbio ir daugiakultūrinio turinio paslaugos tinklaveikos visuomenei“, kuriai vadovavo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė doc. dr. Daiva Vaišnienė ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas. 

          2015 m. rugsėjo 24–25 d. Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyriaus vedėja Audra Ivanauskienė lankėsi Europos Sąjungos Taryboje, Lietuvių kalbos vertimo skyriuje.

     Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė ir pavaduotoja Jūratė Palionytė Vilniaus tarptautinėje „Meridiano“ mokykloje susitiko su Baltijos ir Turkijos kultūros akademijos („Balturka“) prezidentu Ishaku Akay, direktoriumi Ibrahimu Aku, projektų vadove Živile Jankauskaite, akademijos talkininkais, padedančiais įgyvendinti projektą „Po lietuvių kalbos ir kultūros skėčiu“.

2015 m. rugsėjo 18 d. XII mokyklinės informatikos konferencijoje Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyriaus vedėja Audra Ivanauskienė pristatė V. Dagienės, T. Jevsikovos, G. Grigo „Aiškinamąjį kompiuterijos terminų žodyną“ (pranešimo bendraautorės – Valentina Dagienė ir Tatjana Jevsikova).

Seimo Informacinės visuomenės plėtros komitete aptarti lietuvių kalbos technologijų plėtros klausimai, pažangūs sprendiniai, mažinantys socialinę ir kalbinę atskirtį.

     2015 m. rugpjūčio 2 d. Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė LRT laidoje „Pasaulio panorama“ aptarė lietuvių kalbos politikos situaciją, pateikė kitų šalių (Didžiosios Britanijos, Airijos, Ukrainos) kalbų politikos pavyzdžių.

, terminologija

Birželio 4–5 d. į Lietuvos Respublikos Seimą rinkosi terminologai mokslininkai ir praktikai, terminologija besidomintys valstybės institucijų, mokslo įstaigų darbuotojai.

2015 m. gegužės 8 d. Susisiekimo ministerijoje apdovanoti Tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso nacionalinio etapo laureatai.

      Gegužės 6 d., Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos išvakarėse, Lietuvos mokslų akademijoje apdovanoti redaktoriai, kurių redaguoti aukštųjų mokyklų vadovėliai geriausiai įvertinti per Valstybinės lietuvių kalbos komisijos atliktą akademinės lietuvių kalbos taisyklingumo tyrimą. 

2015 m. balandžio 17 d. Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultete surengtas seminaras apie terminologiją.