Vasario 19 d. Mokslų akademijos salėje iškilmingai įteikti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos apdovanojimai už reikšmingus darbus lietuviškos terminijos kūrimo, mokslo kalbos puoselėjimo ir visuomenės kalbinio švietimo srityse.

 

Lietuvių kalbos dienos – tai daugybė vasario 16 – kovo 11 d. visoje Lietuvoje ir užsienyje organizuojamų renginių, skirtų lietuvių kalbos sklaidai šalyje ir užsienyje, kalbos prestižui didinti.

Informacijos apie Jūsų mieste vykstančius renginius ieškokite žemėlapyje.

Žr. visą Lietuvių kalbos dienų renginių sąrašą.

 

 

Informaciniai rėmėjai

LRT
dienraštis „Lietuvos žinios“ ir portalas „lzinios.lt“

LKD logotipas

Atsiųsti logotipą

      TV laidos „Mokslo sriuba“ ir tinklaraščio „Konstanta 42“ kūrėjų rengiamo Mokslo populiarinimo rašinių konkurso tikslas – populiarinti mokslą, skatinti mokslu besidominčius žmones populiariai pristatyti mokslo atradimus bei ugdyti jų gebėjimus tai daryti.

          Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje surengtas išplėstinis Kalbos technologijų pakomisės posėdis, kuriame dalyvavo Susisiekimo ministerijos, asociacijos „Infobalt“ atstovai ir projektinių pasiūlymų, kuriuos ketinama įgyvendinti pagal Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 m. programą „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“, teikėjai.

         Sausio 28 d. Kalbos komisijoje lankėsi Lietuvos leidėjų asociacijos direktorė Aida V. Dobkevičiūtė. Aptartos Kalbos komisijos ir Leidėjų asociacijos bendradarbiavimo galimybės siekiant gerinti grožinės literatūros ir kitų leidinių kalbos kokybę.

       Komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė Susisiekimo ministerijos Skaitmeninės darbotvarkės tarybos posėdyje pristatė lietuvių kalbos plėtros informacinėse technologijose projektus, kuriuos pateikė mokslo institutai ir universitetai. Projektų rengėjai numato plėtoti kalbos technologijas ir išteklius (garsynus, tekstynus, prasminius žodžių tinklus, ontologijas), kurti ir tobulinti semantinės ir sintaksinės paieškos, automatinio vertimo, šnekos apdorojimo įrankius, juos diegti į viešąsias elektronines paslaugas.
   Komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė lankėsi Tauragės ir Šilutės rajonų savivaldybėse ir aptarė valstybinės kalbos priežiūros klausimus.

Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė susitiko su švietimo ir mokslo viceministre N. Istomina ir aptarė lietuvių kalbos mokymo užsienyje klausimus. Daugiausia kalbėta apie lituanistinį švietimą Ukrainoje – neseniai Kijeve įsteigta savaitgalinė lituanistinė mokykla, planuojama kurti lituanistikos centrus universitetuose.

    Spalio 7–9 dienomis Helsinkyje vyko 13-oji metinė Europos nacionalinių kalbų institucijų federacijos (EFNIL) konferencija, kurioje dalyvavo Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė. Šių metų konferencijos tema – kalbų vartojimas viešojo administravimo srityje. Dvylikos Europos šalių atstovai pateikė duomenis apie viešojo administravimo kalbų teisinį reglamentavimą, kalbų vartojimo praktiką, valstybės institucijų ir piliečių bendravimo trūkumus ir poreikius. 
     Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė susitiko su švietimo ir mokslo viceministre Natalja Istomina. Susitikime aptarti užsieniečių integracijos ir lietuvių kalbos mokymo klausimai.