Spalio 7–9 dienomis Helsinkyje vyko 13-oji metinė Europos nacionalinių kalbų institucijų federacijos (EFNIL) konferencija, kurioje dalyvavo Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė. Šių metų konferencijos tema – kalbų vartojimas viešojo administravimo srityje. Dvylikos Europos šalių atstovai pateikė duomenis apie viešojo administravimo kalbų teisinį reglamentavimą, kalbų vartojimo praktiką, valstybės institucijų ir piliečių bendravimo trūkumus ir poreikius. 
     Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė susitiko su švietimo ir mokslo viceministre Natalja Istomina. Susitikime aptarti užsieniečių integracijos ir lietuvių kalbos mokymo klausimai.    
       2015 m. spalio 2 d. (10–13 val.) Seime vyko apskritojo stalo diskusija „Daugiakalbio ir daugiakultūrinio turinio paslaugos tinklaveikos visuomenei“, kuriai vadovavo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė doc. dr. Daiva Vaišnienė ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas. 

          2015 m. rugsėjo 24–25 d. Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyriaus vedėja Audra Ivanauskienė lankėsi Europos Sąjungos Taryboje, Lietuvių kalbos vertimo skyriuje.

     Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė ir pavaduotoja Jūratė Palionytė Vilniaus tarptautinėje „Meridiano“ mokykloje susitiko su Baltijos ir Turkijos kultūros akademijos („Balturka“) prezidentu Ishaku Akay, direktoriumi Ibrahimu Aku, projektų vadove Živile Jankauskaite, akademijos talkininkais, padedančiais įgyvendinti projektą „Po lietuvių kalbos ir kultūros skėčiu“.

2015 m. rugsėjo 18 d. XII mokyklinės informatikos konferencijoje Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyriaus vedėja Audra Ivanauskienė pristatė V. Dagienės, T. Jevsikovos, G. Grigo „Aiškinamąjį kompiuterijos terminų žodyną“ (pranešimo bendraautorės – Valentina Dagienė ir Tatjana Jevsikova).

Seimo Informacinės visuomenės plėtros komitete aptarti lietuvių kalbos technologijų plėtros klausimai, pažangūs sprendiniai, mažinantys socialinę ir kalbinę atskirtį.

     2015 m. rugpjūčio 2 d. Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė LRT laidoje „Pasaulio panorama“ aptarė lietuvių kalbos politikos situaciją, pateikė kitų šalių (Didžiosios Britanijos, Airijos, Ukrainos) kalbų politikos pavyzdžių.

, terminologija

Birželio 4–5 d. į Lietuvos Respublikos Seimą rinkosi terminologai mokslininkai ir praktikai, terminologija besidomintys valstybės institucijų, mokslo įstaigų darbuotojai.

2015 m. gegužės 8 d. Susisiekimo ministerijoje apdovanoti Tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso nacionalinio etapo laureatai.