Rugsėjo 16 d. Kėdainių rajono savivaldybės Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje vyko diskusijų ciklo „Kalbos kelias“, skirto Jono Jablonskio 160-osioms gimimo metinėms, susitikimas „Bendrinės lietuvių kalbos užuomazgos Mikalojaus Daukšos darbuose“.

     Rugsėjo 12 d. Šakių rajone Kudirkos Naumiestyje surengta 48-oji Kalbos diena, skirta Jono Jablonskio 160-osioms gimimo metinėms. Renginys prasidėjo kalbininko gimtinėje Kubilėliuose, vėliau persikėlė į Kudirkos Naumiesčio kultūros centrą. Čia vyko konferencija, kurioje pranešimus skaitė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis, Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas dr. Audrius Valotka, istorikas Algirdas Grigaravičius ir J. Jablonskio provaikaitė Eglė Griciuvienė. 

   Rugsėjo 11 d. Klaipėdos rajone Drevernoje įvyko seminaras Lietuvos savivaldybių kalbos tvarkytojams. Iš įvairių savivaldybių susirinkusiems kalbos tvarkytojams, Lietuvių kalbos draugijos nariams pranešimus skaitė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis, Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas dr. Audrius Valotka, Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centro vadovė dr. Jurgita Jaroslavienė.

, vardai ir pavardės

    Bendradarbiaujant Valstybinei lietuvių kalbos komisijai ir Ignalinos rajono savivaldybei Ignalinos krašto muziejuje rugsėjo 9 d. surengtas renginys „Lietuviškų vardų lobynas“.

    Rugsėjo 8 d. Kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis lankėsi Klaipėdos miesto savivaldybėje ir diskusijų ciklo „Kalbos kelias“ renginyje.

    VLKK pirmininkas Audrys Antanaitis rugsėjo 2 d. susitiko su Viktorija Zurbiene, ilgamete ES Tarybos generalinio sekretoriato Vertimo raštu direktorato Lietuvių kalbos skyriaus vadove, nuo šių metų pavasario pradėjusia eiti Bulgarų kalbos skyriaus vadovo pareigas. Susitikimo metu aptarti Europos šalių kalbų politikos aspektai ir bendri ateities projektai.

 

   2020 m. rugpjūčio 2 d. mirė prof. dr. Gintautas AKELAITIS (g. 1949 m.), Kalbos komisijos narys 2007–2017 m

   Liepos 30 d. VLKK pirmininkas Audrys Antanaitis susitiko aptarti valstybinės kalbos aktualijų su kalbininku prof. Jonu Palioniu, laikomu vienu žymiausių lietuvių literatūrinės kalbos istorijos specialistų. Prof. J. Palionis – buvęs Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dekanas, 1984–1988 m. vadovavo Lietuvių kalbos komisijai, vėliau iki 2002 m. buvo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nariu. Garbaus amžiaus kalbininkas nenustoja gilintis į kalbos reikalus, rašo publikacijas apie lietuvių kalbos pokyčius ir tendencijas.  

, kalbos politika

     VLKK pirmininkas Audrys Antanaitis 2020 m. liepos 23 d. susitiko su ekonomikos ir inovacijų ministro patarėja Evelina Butkute-Lazdauskiene ir aptarė juridinių asmenų pavadinimų klausimus. Susitikime dalyvavo ir Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas Audrius Valotka bei VLKK sekretoriato darbuotojai.