Spausdinti

     Valstybinės kalbos politikos 2019–2022 metų gairių įgyvendinimo priemonių plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 147, numatytomis priemonėmis ir darbais bus įgyvendinami Valstybinės kalbos politikos 2018–2022 metų gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. XIII-1318, uždaviniai.
     Siūlymus Valstybinės kalbos politikos 2019–2022 metų gairių įgyvendinimo priemonių planui teikė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė, kitos suinteresuotos institucijos ir įstaigos, planą Vyriausybei teikė ir jo atitiktį strateginiams dokumentams derino Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

     Plane numatytos priemonės, skirtos valstybinės kalbos statusui stiprinti ir lietuvių kalbos prestižui kelti, lietuvių kalbos mokymui plėsti, tobulinti ir remti, taip pat numatoma parengti ir atnaujinti visuomenei aktualius bendrinės lietuvių kalbos leksikos ir gramatikos normų šaltinius ir kt.

     Dar žr. Vyriausybės 2019-02-13 pranešimą.