Spausdinti

   Lapkričio 13 d. Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje lankėsi Australijos lietuvių bendruomenės tarybos pirmininkas Henrikas Antanaitis.

    Susitikime su Komisijos pirmininku Audriu Antanaičiu svečias išsakė susirūpinimą dėl lietuvių kalbos išlikimo išeivijoje ir jos būklės Lietuvoje. Australijos lietuvių atstovo įsitikinimu, neužtenka išmokti kalbą, reikia ja didžiuotis ir stengtis išlaikyti kuo grynesnę. Daugiau dėmesio kalbos dalykams, anot svečio, turėtų būti skiriama švietimo ir kultūros srityse.
     Du kartus per metus į tėvų ir senelių šalį atvykstantis H. Antanaitis susitinka su mokiniais, jaunimu, yra kviečiamas į renginius Seime ir kitur. Jis aktyvus Skautų sąjungos narys.
   H. Antanaitis su tėvais išvyko gyventi į Australiją septynerių, todėl nė dienos nelankė lietuviškos mokyklos, tik savaitgalinę mokyklą. Lietuviškai išmoko kalbėti namie, nes šeimoje buvo bendraujama tik lietuviškai. Su žmona Dalia išaugino tris sūnus Aidą, Vytautą ir Girių, kurie taip pat kalba lietuviškai, lietuvybė jiems yra labai svarbi.