Spausdinti

    Rugsėjo 30 – spalio 1 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis  lankėsi Šilalės, Telšių ir Kaišiadorių rajonų savivaldybėse. Jis susitiko su rajonų merais Algirdu Meiženiu, Kęstučiu Gusarovu ir Vyteniu Tomkumi, savivaldybių administracijų vadovais, kalbos tvarkytojomis Aldona Špečkauskiene, Birute Žulkute ir Aušra Grigoniene.

     Susitikimuose kalbėtasi apie kalbos tvarkytojų statusą ir veiklą, numatomus pokyčius. Kalbos komisijos vadovas pasidžiaugė, kad lankytose savivaldybėse kalbos tvarkytojui sudarytos tinkamos sąlygos užsiimti tiesioginėmis pareigomis – rūpintis taisyklingu valstybinės kalbos vartojimu savivaldybėje. Taip pat aptarti interneto svetainių vardų su lietuviškomis raidėmis ir kiti su kalbos vartojimu susiję klausimai.