Spausdinti

Taisyklinga kalba rūpi ne vien kalbos redaktoriams. Tai patvirtina gruodžio viduryje Vidaus reikalų ministerijos prašymu surengtas kalbos seminaras „Valstybinės kalbos vartojimo aktualijos“ vidaus reikalų sistemos darbuotojams. Seminaro lektoriai – Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas Donatas Smalinskas, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos sekretoriato Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyriaus vedėja Audra Ivanauskienė, šio skyriaus vyr. specialistas Alvydas Umbrasas ir Bendrojo skyriaus Kalbos konsultacijų grupės vadovė Sigita Sereikienė.

Gausiai seminaro auditorijai buvo papasakota apie Valstybinės lietuvių kalbos komisijos kaupiamas ir tvarkomas dažnai visuomenės lankomas internetines kalbos duomenų bazes – Kalbos konsultacijų banką ir Lietuvos Respublikos terminų banką. Sigita Sereikienė savo taikliai pavadintu pranešimu „Konsultacijų bankas – kalbos įrankis visuomenei“ paaiškino klausytojams, kaip geriausiai išnaudoti šios duomenų bazės galimybes, kokiu būdu ieškoti sau rūpimos kalbos informacijos, ką daryti, jei banke sukauptų duomenų nepakanka atsakymui į kilusį klausimą. Audra Ivanauskienė apžvelgė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos terminologijos veiklą, svarbiausius darbus, atkreipė klausytojų dėmesį į Lietuvos Respublikos terminų banko informacinės ir organizacinės sistemos teikiamą naudą rengiant teisės aktų projektus. Kaip tik remdamasis Lietuvos Respublikos terminų banko duomenimis ir bendradarbiavimo su valstybės institucijomis, teikiančiomis teisės aktų projektų terminų straipsnius į šią sistemą, patirtimi Alvydo Umbrasas parengė pranešimą „Teisės aktų terminų apibrėžtys“. Jame aptarė terminų apibrėžčių tipus, seminaro klausytojams paaiškino apibrėžtims keliamus reikalavimus, pateikė teisės aktuose pasitaikančių įvairių terminų apibrėžčių trūkumų (tiek loginių, tiek kalbinių) ir tinkamų formuluočių pasiūlymų pavyzdžių.
Susidomėjimas šiuo kalbos seminaru buvo išties didelis: Vidaus reikalų ministerija šįkart galėjo pakviesti tik pusę iš visų norą dalyvauti seminare pareiškusių vidaus reikalų sistemos darbuotojų, todėl sutarta seminarą pakartoti ateinančių metų pradžioje.