Spausdinti
, kalbos politika
2015 m. sausio 13 d. Valstybinė lietuvių kalbos komisija mokslo bendruomenei pristatys lietuvių kalbos doktorantūros studijose tyrimo rezultatus...


     Valstybinė lietuvių kalbos komisija atliko tyrimą apie lietuvių kalbą doktorantūros studijose. Tyrimo pristatymas vyks 2015 m. sausio 13 d. Lietuvos mokslų akademijos konferencijų salėje (Gedimino pr. 3, Vilniuje). Pradžia 14 val.

     Pranešimai ir pranešėjai:

  1. Tyrimo pristatymas, apibendrinimas ir rekomendacijų teikimas (VLKK pirmininkė dr. Daiva Vaišnienė)
     
  2. Aukštųjų mokyklų vadovėlių kalbos vertinimas (VLKK Bendrojo skyriaus vedėja Aurelija Dvylytė)  
     
  3. Daktaro disertacijų santraukų kalbos vertinimas (VLKK Programų skyriaus vedėja dr. Vilija Ragaišienė
     
  4. Daktaro disertacijų terminijos apžvalga (VLKK Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyriaus vedėja Audra Ivanauskienė

     Į renginį kviečiami doktorantai, jų moksliniai vadovai, mokslininkai ir mokslo politikai. 


Susiję pranešimai: 

2014-11-28   Rektorių konferencijoje pristatyti VLKK atlikto tyrimo „Mokslo kalba“ rezultatai

2014-09-29   Kokia lietuvių kalbos vieta mokslo pasaulyje  

2014-05-13   VLKK pateikė siūlymų, kaip puoselėti ir plėtoti lietuvių mokslo kalbą 

2014-05-07   Diskusija „Mokslas ir lietuvių kalba: dialogas“ 

2014-01-31   Susitikimas su Lietuvos mokslo tarybos vadovais

2014-01-14   D. Vaišnienė konferencijoje Seime skaitė pranešimą „Valstybinė kalba aukštajame moksle“ 

2013-11-22   Valstybinė kalba aukštojoje mokykloje: vertybė ar trukdis