Spausdinti

     2016 m. rugsėjo 15 d. Estų kalbos institutas surengė tarptautinį simpoziumą „Kalbos konsultacijų ateitis“. Jame dalyvavo ir patirtimi dalijosi estų, latvių, lietuvių, suomių ir švedų kalbininkai.

     Kalbos komisijos atstovės Aurelija Dvylytė ir Sigita Sereikienė supažindino su Kalbos komisijos Kalbos konsultacijų grupės darbu. A. Dvylytė perskaitė pranešimą „Kalbos komisijos Konsultacijų bankas – veiksmingiausia konsultavimo priemonė“.

      Visų šalių kalbinių konsultacijų teikėjai pabrėžė didėjantį visuomenės poreikį gauti įvairią kalbinę informaciją, visi teikia ir žodines (telefonu), ir elektronines konsultacijas. Labai svarbi elektroninė bendrinės kalbos normų sklaida, visos šalys stengiasi kurti įvairias elektronines kalbinių duomenų bazes (teminius klausimų ir atsakymų sąrašus, vardų bazes, į šias bazes integruoti žodynus, kitus el. šaltinius ir pan.), kad kalbinė informacija būtų kuo greičiau ir kuo plačiau pasiekiama.
     Didelio susidomėjimo sulaukė VLKK sukurtas Konsultacijų bankas, jis išsiskyrė kaip kalbinių duomenų bazė, į kurią integruota ne tik paieškų registravimo, įrašų komentavimo funkcija, leidžianti sužinoti ir ištirti klausėjų poreikius, bet ir galimybė užduoti klausimus ir teikti atsakymus.

     Taigi visi dalyviai sutiko, kad, norint patenkinti didelius kalbinės informacijos poreikius, reikia stiprinti ir tobulinti elektroninį konsultavimą, labai svarbu naudotis informacinių technologijų, socialinių tinklų galimybėmis. Vis dėlto atsisakyti žodinių telefoninių konsultacijų neketina nė viena šalis. Galimybė tiesiai ne tik klausti, bet ir dalintis patirtimi, išsakyti savo nuomonę įvairiais kalbos klausimais žmonėms labai svarbi.

     Žr. simpoziumo pranešimų santraukas ir skaidres.