Spausdinti
Lapkričio 5 d. Zyplių dvare surengtame seminare dalyvavo, darbo patirtimi pasidalijo ir pasiūlymų pateikė Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Birštono, Kauno miesto ir rajono, Šakių ir Jurbarko rajonų savivaldybių atstovai – etnografai, bibliotekininkai, muziejininkai ir pedagogai.

             Valstybinė lietuvių kalbos komisija, vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 16 d. nutarimu Nr. 1270 patvirtinto Tarmių metų priemonių plano (Žin., 2012, Nr. 123-6191) priemonę „Surengti diskusijų, tarpinstitucinių pasitarimų (konferencijų) ciklą, siekiant nustatyti nykstančias tradicijas, papročius ir tarmes kaip raiškos priemones ir pagrįsti jų išsaugojimo programų rengimo tikslingumą (prireikus parengti siūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei)“, tęsia susitikimų ciklą su šalies savivaldybių švietimo ir kultūros įstaigų darbuotojais ir bendruomenių atstovais.

            Lapkričio 5 d. Zyplių dvare surengtame seminare dalyvavo, darbo patirtimi pasidalijo ir pasiūlymų pateikė Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Birštono, Kauno miesto ir rajono, Šakių ir Jurbarko rajonų savivaldybių atstovai – etnografai, bibliotekininkai, muziejininkai ir pedagogai. Seminarą vedė Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė, renginyje dalyvavo Programų skyriaus vedėja Vilija Ragaišienė.  

          Seminaro dalyviai siūlė kelti tarmių prestižą, bendrojo lavinimo mokyklose įvesti privalomąsias etnokultūros pamokas, papročių ir tradicijų puoselėjimą sieti su tarmėmis