Spausdinti
Spalio 30 d. 11 val. Valstybinė lietuvių kalbos komisija Varėnos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje rengia švietimo ir kultūros įstaigų darbuotojų ir bendruomenių atstovų seminarą.

          Spalio 30 d. 11 val. Valstybinė lietuvių kalbos komisija, vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 16 d. nutarimu Nr. 1270 patvirtinto Tarmių metų priemonių plano (Žin., 2012, Nr. 123-6191) priemonę „Surengti diskusijų, tarpinstitucinių pasitarimų (konferencijų) ciklą, siekiant nustatyti nykstančias tradicijas, papročius ir tarmes kaip raiškos priemones ir pagrįsti jų išsaugojimo programų rengimo tikslingumą (prireikus parengti siūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei)“, Varėnos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje rengia seminarą. Jame dalyvaus, darbo patirtimi pasidalys ir pateiks pasiūlymų Alytaus miesto, Lazdijų ir Varėnos rajonų savivaldybių švietimo ir kultūros įstaigų darbuotojai (etnografai, bibliotekininkai, muziejininkai, pedagogai), bendruomenių atstovai.
          Seminarą ves Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė, renginyje dalyvaus Programų skyriaus vedėja Vilija Ragaišienė.