Spausdinti
2013 m. lapkričio 26 d. A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje vykusiame seminare dalyvavo ir pasiūlymų pateikė Utenos, Visagino, Ignalinos, Kupiškio, Molėtų ir Švenčionių rajonų savivaldybių švietimo ir kultūros įstaigų atstovai. Diskusijai vadovavo Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė. Seminaro dalyviai siūlė bendrojo lavinimo mokyklose įvesti privalomąsias etninės kultūros pamokas, skatinti mokinius turtinti lietuvių kalbos žodyną, stiprinti etninę kultūrą neformaliajame ugdyme.

    Valstybinė lietuvių kalbos komisija, vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 16 d. nutarimu Nr. 1270 patvirtinto Tarmių metų priemonių plano (Žin., 2012, Nr. 123-6191) priemonę „Surengti diskusijų, tarpinstitucinių pasitarimų (konferencijų) ciklą, siekiant nustatyti nykstančias tradicijas, papročius ir tarmes kaip raiškos priemones ir pagrįsti jų išsaugojimo programų rengimo tikslingumą (prireikus parengti siūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei)“, surengė seminarą Utenoje.

     Lapkričio 26 d. A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje vykusiame seminare dalyvavo ir pasiūlymų pateikė Utenos, Visagino, Ignalinos, Kupiškio, Molėtų ir Švenčionių rajonų savivaldybių švietimo ir kultūros įstaigų atstovai. Diskusijai vadovavo Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė.

     Seminaro dalyviai siūlė bendrojo lavinimo mokyklose įvesti privalomąsias etninės kultūros pamokas, skatinti mokinius turtinti lietuvių kalbos žodyną, stiprinti etninę kultūrą neformaliajame ugdyme.