Spausdinti
2013 m. lapkričio 12 d. Kalbos komisijos pirmininko pavaduotoja Jūratė Palionytė dalyvavo Klaipėdos apskrities viešojoje Ievos Simonaitytės bibliotekoje vykusiame švietimo ir kultūros įstaigų darbuotojų ir bendruomenių atstovų seminare. Seminaro metu kalbėta apie tarmių dėstymo bendrojo lavinimo mokyklose problemas, bibliotekų, muziejų, švietimo įstaigų glaudesnio bendradarbiavimo poreikį puoselėjant krašto etninę kultūrą.

     Valstybinė lietuvių kalbos komisija, vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 16 d. nutarimu Nr. 1270 patvirtinto Tarmių metų priemonių plano (Žin., 2012, Nr. 123-6191) priemonę „Surengti diskusijų, tarpinstitucinių pasitarimų (konferencijų) ciklą, siekiant nustatyti nykstančias tradicijas, papročius ir tarmes kaip raiškos priemones ir pagrįsti jų išsaugojimo programų rengimo tikslingumą (prireikus parengti siūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei)“, tęsia susitikimų ciklą su šalies savivaldybių švietimo ir kultūros įstaigų darbuotojais ir bendruomenių atstovais.
      Lapkričio 12 d. Klaipėdos apskrities viešojoje Ievos Simonaitytės bibliotekoje buvo susirinkę Pagėgių, Neringos, Rietavo, Klaipėdos miesto ir rajono, Palangos miesto, Šilutės, Šilalės, Telšių, Plungės, Kretingos, Skuodo, Mažeikių ir Akmenės rajonų savivaldybių atstovai – etnografai, bibliotekininkai, muziejininkai ir pedagogai. Seminare dalyvavo Kalbos komisijos pirmininko pavaduotoja Jūratė Palionytė, Kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vedėja Irena Seliukaitė, Lietuvių kalbos instituto mokslinė sekretorė dr. Violeta Meiliūnaitė, Klaipėdos universiteto docentė Jūratė Lubienė.
     Seminaro dalyviai kalbėjo apie tarmių dėstymo bendrojo lavinimo mokyklose problemas, bibliotekų, muziejų, švietimo įstaigų glaudesnio bendradarbiavimo poreikį puoselėjant krašto etninę kultūrą, siūlė įsteigti portalą, kuriame būtų skelbiama išsami medžiaga apie kiekvienos vietovės papročius, tradicijas, tarmę ir pan.