Spausdinti
2013 m. lapkričio 19 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė susitiko su Šiaulių miesto ir rajono, Panevėžio miesto, Biržų, Joniškio, Kėdainių, Kelmės, Pasvalio, Radviliškio rajonų savivaldybių švietimo ir kultūros įstaigų darbuotojais, bendruomenių atstovais. Seminare kalbėta apie tarmių dėstymo bendrojo lavinimo mokyklose problemas, dalintasi sėkmingų projektų patirtimi.

   Valstybinė lietuvių kalbos komisija, vykdydama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. spalio 16 d. nutarimu Nr. 1270 patvirtinto Tarmių metų priemonių plano (Žin., 2012, Nr. 123-6191) priemonę „Surengti diskusijų, tarpinstitucinių pasitarimų (konferencijų) ciklą, siekiant nustatyti nykstančias tradicijas, papročius ir tarmes kaip raiškos priemones ir pagrįsti jų išsaugojimo programų rengimo tikslingumą (prireikus parengti siūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei)“, tęsia susitikimus su šalies savivaldybių švietimo ir kultūros įstaigų darbuotojais ir bendruomenių atstovais.

     Lapkričio 19 d. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje buvo susirinkę Šiaulių miesto ir rajono, Panevėžio miesto, Biržų, Joniškio, Kėdainių, Kelmės, Pasvalio, Radviliškio rajonų savivaldybių atstovai – etnografai, bibliotekininkai, muziejininkai ir pedagogai. Seminare dalyvavo Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė, Šiaulių universiteto studijų prorektorius doc. dr. Juozas Pabrėža.

      Seminaro dalyviai kalbėjo apie tarmių dėstymo bendrojo lavinimo mokyklose problemas, teikė siūlymus dėl tarmės dalykų įtraukimo į Lietuvių kalbos ir literatūros bendrojo ugdymo programas, metodinės medžiagos rengimo, dalijosi sėkmingų projektų patirtimi.