Spausdinti

    Rugsėjo 11 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis susitiko su asociacijos „Talka kalbai ir tautai“ tarybos nariais ir aptarė valstybinės kalbos padėtį.

    Kalbos komisijos pirmininkas pabrėžė, kad atsižvelgiant į globalizacijos iššūkius Lietuvai būtina ilgalaikė valstybinės kalbos politikos strategija, lietuvių kalbos vartojimo informacinėse technologijose gairės. Be šių strateginių tikslų, svarbu aktualizuoti ir visuomenės poreikius – parengti naują praktinę lietuvių kalbos gramatiką ir bendrinės lietuvių kalbos žodyną. Komisijos pirmininkas atkreipė dėmesį, kad tik rūpindamiesi savo kalba išsaugosime savastį, bendruomeniškumą ir gebėjimą susitarti visais klausimais.
  Po Kalbos komisijos pirmininko pranešimo buvo diskutuota valstybinės kalbos ir mokslo politikos klausimais, teikta pasiūlymų dėl Kalbos komisijos veiklos.