Spausdinti
2012 m. rugpjūčio 21 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė susitiko su Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos vadovais.

 

     2012 m. rugpjūčio 21 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė susitiko su Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos vadovais ir aptarė Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos ženklinimo mažareikšmiškumo taikymo, vykdant ūkio subjektų veiklos priežiūrą, rekomendacijas (patvirtintas Valstybinės ne maisto produktų Inspekcijos prie Ūkio ministerijos viršininko 2012 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 1R-50; Inf. pran., 2012, Nr. 47-438).

     Šiomis rekomendacijomis vadovaujasi Inspekcijos valstybiniai inspektoriai, vykdantys ūkio subjektų veiklos priežiūrą. Radę ženklinimo neatitikimų, inspektoriai nurodo ūkio subjektui juos ištaisyti ir tinkamai paženklinti naujai teikiamus produktus. (Nustatyti ženklinimo mažareikšmiškumo atvejai nėra laikomi administracinės teisės pažeidimu.)

     Mažareikšmių ženklinimo neatitikimų sąrašo pirmajame punkte – gramatinės klaidos ir (ar) vertimo (iš užsienio kalbos į lietuvių kalbą) klaidos, netikslumai etiketėje. Per susitikimą sutarta šį punktą patikslinti: minėtinos ne gramatinės, o spausdinimo klaidos.