Spausdinti
, kalbos politika

     VLKK pirmininkas Audrys Antanaitis 2020 m. liepos 23 d. susitiko su ekonomikos ir inovacijų ministro patarėja Evelina Butkute-Lazdauskiene ir aptarė juridinių asmenų pavadinimų klausimus. Susitikime dalyvavo ir Valstybinės kalbos inspekcijos viršininkas Audrius Valotka bei VLKK sekretoriato darbuotojai. 

     Nuo šių metų pradžios nelikus kalbinės juridinių asmenų pavadinimų patikros, VĮ Registrų centre kas mėnesį registruojama apie 300 netaisyklingų pavadinimų. Iki tol konsultacija dėl juridinio asmens pavadinimo atitikties lietuvių bendrinės kalbos normoms su Kalbos komisija buvo privaloma, netaisyklingi pavadinimai po konsultacijų būdavo ištaisomi iki registravimo.

     Ministerijos rūpestis kuo skubiau spręsti, kaip užtikrinti įstatymų nuostatų laikymąsi: pagal Civilinio kodekso 2.40 straipsnio 2 punktą juridinio asmens pavadinimas turi būti sudarytas laikantis lietuvių bendrinės kalbos normų; pagal Valstybinės kalbos įstatymo 16 straipsnį visų Lietuvos Respublikoje veikiančių įmonių, įstaigų ir organizacijų pavadinimai daromi laikantis lietuvių kalbos normų ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintų taisyklių.

Aurelija Baniulaitienė