Spausdinti
       Komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė Susisiekimo ministerijos Skaitmeninės darbotvarkės tarybos posėdyje pristatė lietuvių kalbos plėtros informacinėse technologijose projektus, kuriuos pateikė mokslo institutai ir universitetai. Projektų rengėjai numato plėtoti kalbos technologijas ir išteklius (garsynus, tekstynus, prasminius žodžių tinklus, ontologijas), kurti ir tobulinti semantinės ir sintaksinės paieškos, automatinio vertimo, šnekos apdorojimo įrankius, juos diegti į viešąsias elektronines paslaugas.
       Pagrindiniai lietuvių kalbos diegimo ir vartojimo informacinėse technologijose tikslai bei uždaviniai nustatyti Lietuvių kalbos plėtros informacinėse technologijose 2014–2020 m. gairėse, kurioms 2013 m. spalio 24 d. pritarė Kalbos komisija.