Spausdinti
, terminologija

Lapkričio 24 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyriaus vedėja Audra Ivanauskienė ir to paties skyriaus vyriausiasis specialistas Alvydas Umbrasas perskaitė pranešimus Teisingumo ministerijoje suorganizuotame seminare teisės aktų terminijos tvarkymo klausimais.

Seminare, skirtame Teisingumo ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų specialistams, rengiantiems ir vertinantiems teisės aktų projektus, kalbėta apie Valstybinės lietuvių kalbos komisijos indėlį tvarkant teisės aktų terminiją.
Audra Ivanauskienė apžvelgė teisės aktų terminijos tvarkymo galimybes ir problemas, daugiausia dėmesio skirdama Lietuvos Respublikos terminų bankui. Daugiau nei dešimtmetį veikiantis Terminų bankas yra svarbus ne tik kaip nacionalinės teisėkūros įrankis, kuriuo užtikrinama rengiamų Lietuvos teisės aktų sąvokų darna ir terminologinis vientisumas. Nuo 2010 m. Terminų banko organizacinės sistemos pagrindu įgyvendinama Europos Sąjungos teisės aktų projektų terminų lietuvių kalba derinimo vieno langelio principu procedūra, be to, Terminų bankas yra išorinis Europos Sąjungos institucijų terminų paieškos sistemų šaltinis.
Alvydas Umbrasas kalbėjo apie teisės aktų terminų apibrėžčių tvarkymą. Termino ir jo apibrėžties santykis yra vienas iš svarbesnių terminologijos klausimų. Pranešime aptarti terminų apibrėžtims keliami reikalavimai, apibrėžčių sudarymo principai ir teisės aktuose pasitaikantys įvairūs apibrėžčių trūkumai. Remiantis teisės aktų projektų medžiaga atkreiptas dėmesys į kalbinius ir loginius apibrėžčių aspektus, pateikta pavyzdžių, kokios apibrėžčių formuluotės yra netinkamos, kaip jas galima tikslinti.