Spausdinti
2013 m. kovo 27 d. Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete svarstant Bendrojo ir kultūrinio raštingumo pagerinimo priemonių plano projektą dalyvavo VLKK pirmininkė D. Vaišnienė. Numatoma diegti sisteminį kalbos mokymą, įgyvendinti skaitymo programą, skatinti naudotis lietuviška aplinka informacinėse technologijose, įtraukti visuomenę į viešas diskusijas ir kalbą bei kultūrą stiprinančias akcijas ir pan.

     

         2013 m. kovo 27 d. Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete svarstant Bendrojo (skaitymo ir rašymo) ir kultūrinio raštingumo pagerinimo priemonių plano projektą dalyvavo VLKK pirmininkė Daiva Vaišnienė.

        Planas pradėtas rengti įvertinus 2012 m. bandomojo lietuvių kalbos egzamino rezultatus. Pagrindiniai jo tikslai – pagerinti kalbinio ir kultūrinio raštingumo ugdymo kokybę ir sukurti lituanistinį ugdymą, paremiantį visuomenės bendrąjį kultūros lauką.

      Plane numatoma atnaujinti ir įgyvendinti lietuvių kalbos pradinio ir pagrindinio ugdymo programas diegiant sisteminį kalbos mokymą, įgyvendinti skaitymo programą, sieti taisyklingos kalbos ir kultūrinio suvokimo gebėjimus su pedagogų kvalifikacijos tobulinimu ir atestacija, skatinti naudotis lietuviška aplinka informacinėse technologijose, įtraukti visuomenę į viešas diskusijas ir kalbą bei kultūrą stiprinančias akcijas, konkursus ir pan.