Spausdinti
, kalbos politika
Gruodžio 12 d. komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdyje, kuriame svarstyti bandomojo lietuvių kalbos egzamino rezultatai. Pirmininkė pabrėžė, kad lietuvių kalba nėra paprastas mokomasis dalykas – tai socialinio visuomenės gyvenimo dalis. Tik galintis laisvai ir taisyklingai kalbėti bei rašyti žmogus pasitiki kalbos galiomis ir ją vertina. Komitetas pavedė Švietimo ir mokslo ministerijai iki pavasario parengti siūlymus, kaip gerinti prastėjantį moksleivių raštingumą...

 

2012 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete svarstyti bandomojo lietuvių kalbos egzamino rezultatai ir prastėjanti moksleivių raštingumo būklė. Posėdyje pristatyta lietuvių kalbos bandomojo egzamino rezultatų analizė.

Valstybinio lietuvių kalbos egzamino rezultatų pokyčiai rodo, kad per pastaruosius penkerius metus daugėja moksleivių, kurių rašybos ir skyrybos žinios vertinamos 0 taškų. 2008 metais laikiusiųjų valstybinį egzaminą kandidatų, gavusių 0 taškų už teksto rašymo dalies kalbos normų laikymosi kriterijų, būta 10,66 proc. (iš jų tik 45,48 proc. išlaikė valstybinį egzaminą), o 2012 m. – 33,67 proc. (iš jų 80,33 proc. išlaikė valstybinį egzaminą).

Komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė pabrėžė, kad lietuvių kalba nėra paprastas mokomasis dalykas – tai socialinio visuomenės gyvenimo dalis. Labai svarbu, kad mokykloje būtų išugdomi taisyklingos kalbos vartojimo įgūdžiai, nes nuo to priklauso ne tik tolesnės studijos ar įsitraukimas į darbo rinką, bet ir kalbos prestižas. Tik galintis laisvai ir taisyklingai kalbėti bei rašyti žmogus pasitiki kalbos galiomis ir ją vertina.

Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas pavedė Švietimo ir mokslo ministerijai iki pavasario parengti siūlymus, kaip gerinti prastėjantį moksleivių raštingumą, į darbo grupę įtraukiant Valstybinę lietuvių kalbos komisiją, mokytojus, akademinę bendruomenę, visuomenės atstovus.