Spausdinti

     2020 m. rugsėjo 23 d. Seimo Švietimo ir mokslo komitetas (kaip pagrindinis komitetas) pritarė Lietuvių kalbos plėtros skaitmeninėje terpėje ir kalbos technologijų pažangos 2021–2027 m. gairių projektui. Gairių projektas bus teikiamas Seimui tvirtinti.

     Gairės Kalbos komisijos pirmininko 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-62 sudarytos tarpinstitucinės darbo grupės (grupės vadovas Kalbos komisijos Informacinių technologijų pakomisės pirmininkas dr. Andrius Utka) parengtos siekiant užtikrinti visavertį lietuvių kalbos vartojimą skaitmeninėje terpėje, įtvirtinti ir palaikyti lietuvių kalbos statusą informacinėje visuomenėje, skatinti lietuvių kalbai pritaikytų technologijų plėtrą, gerinti jomis grįstų paslaugų visuomenei kokybę.