Spausdinti

      2020 m. balandžio 22 d. Seimo Švietimo ir mokslo komitete Kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis ir Kalbos komisijos Informacinių technologijų pakomisės pirmininkas dr. Andrius Utka pristatė Lietuvių kalbos plėtros skaitmeninėje terpėje ir kalbos technologijų pažangos 2021–2027 m. gairių projektą. 

   Gairės parengtos vykdant Valstybinės kalbos politikos 2019–2022 metų gairių įgyvendinimo priemonių planą (patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 147). 
      Lietuvių kalbos plėtros skaitmeninėje terpėje ir kalbos technologijų pažangos 2021–2027 m. gairių projektą parengė Kalbos komisijos pirmininko 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. V-62 sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė (grupės vadovas Kalbos komisijos Informacinių technologijų pakomisės pirmininkas dr. Andrius Utka), gairių projektas apsvarstytas Kalbos komisijos Informacinių technologijų pakomisėje, gairių projektui pritarta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2020 m. balandžio 9 d. posėdyje.

     Lietuvių kalbos plėtros skaitmeninėje terpėje ir kalbos technologijų pažangos 2021–2027 m. gairės parengtos siekiant užtikrinti visavertį lietuvių kalbos vartojimą skaitmeninėje terpėje, įtvirtinti ir palaikyti lietuvių kalbos statusą informacinėje visuomenėje, skatinti lietuvių kalbai pritaikytų technologijų plėtrą, gerinti jomis grįstų paslaugų visuomenei kokybę.

     Lietuvių kalbos plėtros skaitmeninėje terpėje ir kalbos technologijų pažangos 2021–2027 m. gairių svarstymas Seimo Švietimo ir mokslo komitete bus tęsiamas ateinančiame posėdyje.