Spausdinti
Lapkričio 20 d. bendrame Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto ir Informacinės visuomenės plėtros komiteto posėdyje pritarta Kalbos komisijos parengtoms Lietuvių kalbos plėtros informacinėse technologijose 2014–2020 m. gairėms, nutarta siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei jas patvirtinti ir parengti Gairių įgyvendinimo priemonių planą.

Lapkričio 20 d. bendrame Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto ir Informacinės visuomenės plėtros komiteto posėdyje pritarta Kalbos komisijos parengtoms Lietuvių kalbos plėtros informacinėse technologijose 2014–2020 m. gairėms, nutarta siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei jas patvirtinti ir parengti Gairių įgyvendinimo priemonių planą.

Gairėse apžvelgiama lietuvių kalbos technologijų būklė ir plėtros galimybės, pabrėžiama visaverčio lietuvių kalbos vartojimo skaitmeninėje terpėje svarba apsaugant lietuvių kalbą nuo vadinamojo skaitmeninio išnykimo ir mažinant lietuviškai kalbančios bendruomenės atskirtį globalioje žinių visuomenėje.

Siūlomos priemonės aprėpia visavertės lietuviškos skaitmeninės aplinkos kūrimą (programinės įrangos lietuvinimą ir diegimą, skatinimą vartoti lietuviškus rašmenis ir pan.), skaitmeninių kalbos išteklių gausinimą, sakytinės ir rašytinės kalbos technologijų kūrimą, sklaidą ir laisvą prieigą, kalbos technologijų diegimą viešosiose ir specialiems poreikiams pritaikytose paslaugose.