Spausdinti

    Spalio 13 d. Seimas patvirtino Lietuvių kalbos plėtros skaitmeninėje terpėje ir kalbos technologijų pažangos 2021–2027 m. gaires (2020 m. spalio 13 d.  LR Semo nutarimas Nr. XIII-3324), kuriomis siekiama užtikrinti visavertį lietuvių kalbos vartojimą skaitmeninėje terpėje, įtvirtinti ir palaikyti lietuvių kalbos statusą informacinėje visuomenėje, skatinti lietuvių kalbai pritaikytų technologijų plėtrą ir gerinti jomis grįstų paslaugų kokybę. 

     Gaires parengė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos sudaryta darbo grupė*. Komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis tvirtina, kad tai labai svarbus politinis dokumentas, garantuosiantis lietuvių kalbos išlikimą globalioje visuomenėje, dar labiau užtikrinsiantis valstybinės kalbos statusą. „Šiuo dokumentu dar kartą įrodome lietuvių ambicijas išsaugoti kalbinę ir kultūrinę tapatybę daugiakalbėje skaitmeninėje aplinkoje kaip pagrindinę demokratinės raidos ir lygiateisio lietuvių kalbos vartojimo sąlygą. Kiek bus kalbos informacinėse technologijose, tiek jos bus apskritai“, – sako Komisijos vadovas.
    Dokumentą rengusios darbo grupės vadovas, Kalbos komisijos Kalbos technologijų pakomisės pirmininkas, VDU Humanitarinių mokslų fakulteto Lituanistikos katedros docentas, Kompiuterinės lingvistikos centro vadovas Andrius Utka taip pat teigia, kad Seime patvirtintos gairės yra ne tik simbolinis žingsnis. „Keičiantis technologijoms ir į mūsų kasdienybę veržiantis dirbtiniam intelektui, atsirandant daiktų internetui, labai svarbu neatsilikti ir sekti vykstančius procesus pasaulyje tam, kad mes gebėtume bendrauti su technologijomis lietuviškai. Neturėtume eiti lengvesniu keliu ir tiesiog pradėti bendrauti su technologijomis užsienio kalba“, – įsitikinęs dr. A. Utka. 

     Priimtos gairės tampa Lietuvos skaitmeninimo plėtros 2021–2030 metų programos dalimi. Į jų turinį bus siūloma Vyriausybei atsižvelgti rengiant atitinkamų metų valstybės ir savivaldybių biudžetų projektus.

   *Gairių projekto rengimo darbo grupė: doc. dr. Andrius Utka (darbo grupės vadovas), Aušra Kumetaitienė, doc. dr. Darius Amilevičius, dr. Audrius Valotka, doc. dr. Jurgita Mikelionienė, dr. Jurgita Jaroslavienė, dr. Rita Miliūnaitė, Giedrius Kurauskas, prof. dr. Tomas Krilavičius, Danguolė Kalinauskaitė, Justina Mandravickaitė.