Spausdinti
       Lietuvos Respublikos Seimas, siekdamas ugdyti visuomenės kalbinį sąmoningumą, 2017 metus paskelbė Lietuvių kalbos kultūros metais. 
      Kultūros ministerija Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu sudarė komisiją, kuri parengė Lietuvių kalbos kultūros metų minėjimo planą. Komisijoje taip pat dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, Valstybinės kalbos inspekcijos, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos, Lietuvos kultūros instituto, Lietuvos mokslų akademijos, Lietuvių kalbos instituto, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Lietuvos leidėjų asociacijos atstovai. 
        Šiame plane numatytomis veiklomis siekiama atkreipti dėmesį į lietuvių kalbos, kaip kultūros paveldo, svarbą visuomenei, kalbos unikalumą ir originalumą, gerinti lietuvių kalbos žinias įvairiose visuomenės grupėse, skatinti domėjimąsi kalba. Nemažai priemonių bus skirta Lietuvių kalbos kultūros metų viešinimui, lietuvių kalbos puoselėjimui, populiarinimui ir neformaliam mokymui Lietuvoje ir užsienyje. 
       Svarbiausias Lietuvių kalbos kultūros metų renginys – 2017 m. spalį planuojama tarptautinė konferencija Lietuvos Respublikos Seime, skirta kalbos politikos, kultūros ir švietimo sąveikos klausimams aptarti. Valstybinė lietuvių kalbos komisija ją rengia kartu su Kultūros bei Švietimo ir mokslo ministerijomis. Pasidalyti užsienio šalyse taikoma valstybinės kalbos reguliavimo patirtimi bus kviečiami kolegos iš Suomijos, Prancūzijos, Estijos, Lenkijos. 
          Daugiausia renginių vyksta Lietuvių kalbos dienų metu. Šios dienos skelbiamos jau antrą kartą. Jų tikslas – skatinti lietuvių kalbos sklaidą Lietuvoje ir užsienyje, telkti užsienio lietuvių bendruomenes, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją, didinti kalbos prestižą. Šių metų Lietuvių kalbos dienų šūkis – „Kalboje visų namai!“
         Lietuvių kalbos dienų programą koordinuoja Valstybinė lietuvių kalbos komisija. Nuo vasario 16 d. iki kovo 11 d. numatyta daugiau kaip 2100 renginių – kalbos konkursų, viešų paskaitų, diskusijų. Jie vyks 56 Lietuvos savivaldybėse, 10 užsienio valstybių lietuvių bendruomenių, daugumoje Lietuvos aukštųjų mokyklų, muziejų. Renginių planas bus skelbiamas Kalbos komisijos svetainėje.