Spausdinti
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė, Kalbos technologijų pakomisės nariai ir kviestiniai ekspertai 2013 m. vasario 19 d. dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto iniciatyva surengtame pokalbyje...

 

     Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto iniciatyva Lietuvos Respublikos Seime 2013 m. vasario 19 d. surengtas pokalbis dėl kalbos technologijų plėtros ir lietuvių kalbos gyvavimo daugiakalbėje Europos informacinėje erdvėje.

     Pokalbyje dalyvavo Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė, Kalbos technologijų pakomisės nariai ir kviestiniai ekspertai: dr. Saulius Maskeliūnas ir doc. dr. Gintautas Grigas (Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas), Andrius Utka (Vytauto Didžiojo universitetas), UAB „Tilde IT“ generalinė direktorė Renata Špukienė, akademikas Laimutis Telksnys (VU MII).