Spausdinti

      2020 m. sausio 20 d. VLKK Bendrojo skyriaus vyr. specialistė Aistė Pangonytė skaitė paskaitą apie Kalbos komisijos rekomendacijas ir aktualijas užsienio šalių universitetuose lietuvių kalbos mokantiems dėstytojams...

      Vilniaus universitetas kelinti metai rengia savaitės trukmės kvalifikacijos kėlimo kursus pagal projektą „Užsienio baltistikos centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo skatinimas“. Šiais metais išskirtinis dėmesys dviem temoms – Lietuvos partizanų istorijai ir žydų istorijai Lietuvoje. (Plačiau žr. https://www.flf.vu.lt/naujienos...)