Spausdinti
, vietovardžiai

     LRS Žmogaus teisių komitetas 2018 m. spalio 10 d. kvietė Kalbos komisijos atstovus į posėdį, prašydamas paaiškinti, kodėl išvada dėl piliečio pageidavimo savo pavardę Gervė pakeisti į Gervilaitis neigiama. 

     Paaiškinta, kad vardyno požiūriu tai du skirtingi asmenvardžiai: Gervė struktūros požiūriu yra vienkamienė, nepriesaginė, etimologiškai siejama su bendriniu žodžiu gervė. Pageidaujama Gervilaitis – apskritai nauja pavardė (nefiksuota nei tradicinėje, nei dabartinėje vartosenoje), nors struktūriškai būtų įmanoma kaip tėvavardinės priesagos -aitis vedinys iš pavardės Gervilius (dar plg. Gervylius, žr.: Lietuvių pavardžių žodynas. T. A–K, Vilnius, 1985, p. 660) ar iš dvikamienio vardo Gervilas

     Pareiškėjas, būdamas nepatenkintas turima pavarde, gali rinktis senelių, prosenelių ar kitų protėvių pavardę, kaip nustatyta Vardų ir pavardžių keitimo taisyklėse, kurios patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1R-333, o dėl pakeitimo pirmiausia reikėtų kreiptis ne į kalbininkus, bet į metrikacijos tarnybas. Tai Kalbos komisija yra piliečiui paaiškinusi keliskart raštu, el. paštu, taip pat asmeniškai. 

     Kalbininkai savo ruožtu primena, kad pagrindinė pavardės paskirtis – žymėti priklausymą giminei, tai yra paveldimas asmenvardis, todėl pavardės neturėtų būti iškraipomos, o norint keisti geriausia rinktis kitą autentišką giminės pavardę. 


Plačiau apie VLKK nagrinėjamus asmenvardžių klausimus žr. Pakomisių naujienose: 2017 m., 2016 m., 2015 m. ir kt.