Spausdinti
2013 m. rugsėjo 18 d. VLKK pirmininkė D. Vaišnienė, pirmininko pavaduotoja J. Palionytė ir Bendrojo skyriaus vyr. specialistė A. Pangonytė dalyvavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Nacionalinio skaitmeninimo ir VEPS centro surengtame pasitarime dėl LDK istorinių asmenvardžių ir vietovardžių autoritetinių įrašų.

     2013 m. rugsėjo 18 d. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Nacionalinio skaitmeninimo ir VEPS* centras surengė pirmąjį pasitarimą dėl LDK asmenvardžių bei vietovardžių autoritetinių įrašų rašymo ir jų integracijos į Bendrą asmenvardžių, vietovardžių ir istorinės chronologijos duomenų bazę (BAVIC).

     Pranešime „Tikriniai vardai skaitmeninio paveldo informacinėse sistemose“ Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto doc. dr. Rimvydas Laužikas apibūdino pagrindines istorinių tikrinių vardų skaitmeninimo problemas – vardai šaltiniuose užrašyti įvairiomis kalbomis, skirtingais raidynais, turi skirtingą istoriografinę tradiciją (tam tikrais atvejais vartojami pirmą kartą), tuo pačiu vardu pavadinami skirtingi objektai ir kt. Skaitmeninant paveldą siekiama fiksuoti visus to paties objekto įvardijimus, o platesnei vartosenai ir viešai komunikacijai tikslinga iš daugelio variantų išskirti du tris pagrindinius – pagrindinę autentišką formą (prireikus ir lotynizuotą) ir pagrindinę lietuvišką (arba sulietuvintą) formą.  

     Nacionalinio skaitmeninimo ir VEPS centro direktorės Reginos Varnienės-Janssen surengtoje diskusijoje dalyvavo įvairių institucijų ir įstaigų atstovai, tarp jų – Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė, pirmininko pavaduotoja Jūratė Palionytė ir Bendrojo skyriaus vyr. specialistė Aistė Pangonytė. Nuo Kalbos komisijos išreikštas pritarimas nuostatai, kad istorinių asmenvardžių, vietovardžių pagrindinio varianto klausimai spręstini bendromis istorijos, geografijos ir vardyno specialistų pastangomis.

     Kituose pasitarimuose numatoma išklausyti Lietuvos istorijos specialistų, patirtimi bus kviečiami pasidalyti „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ (MELC) redaktoriai.

Aistė Pangonytė,
VLKK Bendrojo sk. vyr. spec.

 
 _______________________

VEPS – projektas „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra“. Jį vykdant sukurta elektroninio paveldo sistema www.epaveldas.lt ir paskelbtas Vientisas istorinių vietovardžių, asmenvardžių ir istorinės chronologijos tezauras www.epaveldas.lt/tezauro-paieska.