Spausdinti
Spalio 4 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Informacinės visuomenės politikos departamente Kalbos komisijos atstovės dalyvavo aptariant Informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 metų programos įgyvendinimo 2012–2015 metų tarpinstitucinį veiklos planą.

 

     Komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė ir Programų skyriaus vedėja Vilija Ragaišienė spalio 4 d. su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos Informacinės visuomenės politikos departamento direktoriaus pavaduotoju Vidu Ramanavičiumi, šio departamento Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vedėja Aušra Kumetaitiene, vyresniąja specialiste Neringa Šimkiene aptarė Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011–2019 metų programos įgyvendinimo 2012–2015 metų tarpinstitucinį veiklos planą.

     Daugiausia diskutuota apie uždavinius ir priemones, susijusias su lietuvių kalbos skaitmeninių produktų diegimu į informacines ir ryšių technologijas (IRT), aptartos bendradarbiavimo galimybės peržiūrint ir tikslinant programos priemones.