Spausdinti
, terminologija
2013 m. birželio 10 d. asociacijos „ICF Lithuania“ iniciatyva įvyko šios asociacijos, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir kitų institucijų atstovų pasitarimas dėl plintančio skolinio „koučingas“ vertinimo, sąvokos apimties ir galimų lietuviškų atitikmenų.

     Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininko pavaduotoja Jūratė Palionytė, Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis skyriaus vedėja Audra Ivanauskienė ir šio skyriaus vyriausiasis specialistas Alvydas Umbrasas 2013 m. birželio 10 d. dalyvavo asociacijos „ICF Lithuania“ iniciatyva surengtame pasitarime dėl anglų k. termino coaching lietuviško atitikmens. Be asociacijos atstovų, susitikime taip pat dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvių kalbos instituto, M. Romerio universiteto, Lietuvos edukologijos universiteto atstovai.

     Diskutuota dėl terminu angl. coaching įvardijamos sąvokos sampratos, išsakytos nuomonės dėl plintančio skolinio koučingas, aptarti kai kurie anksčiau terminologų siūlyti ir kiti galimi angliško žodžio lietuviški atitikmenys.

     Sutarta, kad specialistams pateikus probleminio termino apibrėžtį, diskusija ir lietuviško termino paieška bus tęsiama bendradarbiaujant su Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomise.