Spausdinti

     2018 m. vasario 20 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis ir Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė Jolita Steponaitienė pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

     Siekiant bendrų tikslų – didinti lietuvių kalbos prestižą, prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos – sutarta bendradarbiauti organizuojant Lietuvių kalbos dienas, diskusijas, seminarus ir kitus renginius, dalintis informacija ir ją skleisti, tarpininkauti sprendžiant organizacinius klausimus.