Spausdinti
, terminologija

Gruodžio 1 d. įvyko Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamento organizuotas Lietuvių terminologijos forumo (LTF) seminaras „Asmens duomenų apsaugos ir kibernetinio saugumo terminija ES teisės aktuose“.

Seminare Lietuvos ir ES institucijų specialistai perskaitė 7 pranešimus. Aptarti asmens duomenų apsaugos teisinio reglamentavimo klausimai, apžvelgta kibernetinio saugumo teisinė aplinka. Daug dėmesio skirta naujiesiems duomenų apsaugos ir kibernetinio saugumo terminams ES tekstuose, nagrinėtos lietuviškų atitikmenų parinkimo angliškiems terminams problemos ir kt. Taip pat skirta dėmesio Lietuvos narystės ES informacinei sistemai (LINESIS), pateikta siūlymų dėl per šią sistemą teikiamų Lietuvos ekspertų pastabų. Seminare pranešimą „Teisės aktų terminų apibrėžtys: kalba ir logika“ perskaitė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos vyriausiasis specialistas Alvydas Umbrasas. Jo pranešime akcentuoti teisės aktų apibrėžčių logiškumo ir sistemiškumo aspektai, pateikta netinkamų apibrėžčių pavyzdžių.