Spausdinti
2013 m. spalio 23 d. Kalbos komisijos pirmininko pavaduotoja J. Palionytė ir Bendrojo skyriaus vyr. specialistė A. Pangonytė dalyvavo Lietuvos geografinių pavadinimų ekspertų pasitarime, kurį surengė Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos...

     2013 m. spalio 23 d. Kalbos komisijos pirmininko pavaduotoja Jūratė Palionytė ir Bendrojo skyriaus vyr. specialistė Aistė Pangonytė dalyvavo Lietuvos geografinių pavadinimų ekspertų pasitarime, kurį surengė Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT) Geodezijos ir kartografijos departamento Geodezijos, erdvinės informacijos ir kartografijos skyrius.

     Per susitikimą apžvelgtas Taline rugsėjo 18–20 dienomis vykęs JTO geografinių pavadinimų ekspertų grupės (toliau – UNGEGN) Baltijos skyriaus 16-asis seminaras (plačiau žr. čia) ir aptarti klausimai, susiję su artėjančia 28-ąja UNGEGN sesija, t. y. Lietuvos ataskaitos apie atliktus geografinių pavadinimų standartizavimo srityje rengimu.

     Iki šiol UNGEGN Baltijos skyriaus Lietuvos grupės veikla nebuvo kaip nors formalizuota, joje Lietuvos geografinių pavadinimų standartizavimu užsiimančių institucijų (tarp jų ir Kalbos komisijos, Lietuvių kalbos instituto) atstovai dalyvaudavo kaip ekspertai. Pasitarimo dalyviai pritarė siūlymui įforminti Lietuvos ekspertų grupę NŽT direktoriaus įsakymu. Ši grupė atstovautų Lietuvai UNGEGN konferencijose ir sesijose, Baltijos skyriaus seminaruose, rūpintųsi geografinių pavadinimų teisiniu reglamentavimu, svarstytų tarpinstitucinius geografinių pavadinimų klausimus. Šiame susitikime iškeltas nacionalinio geografinių pavadinimų rinkinio sukūrimo poreikis.

_________________
Plačiau apie dalyvavimą UNGEGN veikloje žr. skyriuje „Bendradarbiavimas“, anksčiau – apie pasirengimą seminarui.