Spausdinti
          Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje surengtas išplėstinis Kalbos technologijų pakomisės posėdis, kuriame dalyvavo Susisiekimo ministerijos, asociacijos „Infobalt“ atstovai ir projektinių pasiūlymų, kuriuos ketinama įgyvendinti pagal Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 m. programą „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“, teikėjai.
          Kalbos komisija, atsižvelgdama į Lietuvių kalbos plėtros informacinėse technologijose 2014–2020 m. gairėse numatytus tikslus, Susisiekimo ministerijai yra rekomendavusi svarstyti penkis mokslo ir studijų institucijų pateiktus projektinius pasiūlymus, susijusius su lietuviškos skaitmeninės aplinkos kūrimu, kalbos technologijų ir išteklių plėtra, elektroninių kalbinių paslaugų prieinamumu ir sklaida. Iki 2020 metų numatoma plėsti mašininio vertimo sistemas ir lokalizavimo paslaugas, tobulinti šneka valdomas paslaugas, toliau kurti sintaksinės-semantinės analizės bei lietuvių kalbos išteklių informacines sistemas. 
         Susitikime „Infobalt“ viceprezidentas Tauras Pėstininkas pateikė asociacijos siūlymus labiau susieti kalbos technologijų plėtros darbus su programos „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ tikslais, užtikrinti darbų tęstinumą, atvirą produktų prieigą ir pakartotinį naudojimą. Atkreiptas dėmesys, kad reikėtų viešesnės projektų rezultatų sklaidos, taip verslas galėtų efektyviau pasinaudoti jau sukurtais ar pareikšti savo poreikius dėl ketinamų kurti produktų. 
           Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė pabrėžė, kad plėtojant viešąsias elektronines paslaugas, kuriose numatoma diegti kalbos technologijas, ir viešojo sektoriaus, ir verslo tikslai sutampa – kalbiniai įrankiai ir ištekliai turi būti geros kokybės, laisvai prieinami, galimi panaudoti ir plėtoti kituose produktuose. Kaip tik verslas galėtų plačiau pritaikyti kalbos technologijas įvairiose paslaugose, taip skatindamas gerinti įrankių kokybę ir prisidėdamas prie lietuvių kalbos įtvirtinimo skaitmeninėje terpėje.
       Nutarta, kad projektinių pasiūlymų teikėjai pagal galimybes atsižvelgs į asociacijos „Infobalt“ pateiktus konkrečius pasiūlymus ir pastabas, taip pat daugiau dėmesio skirs projektų rezultatų sklaidai.