Spausdinti
, posėdžiai
Per susitikimą aptarti aktualūs lietuvių kalbos sklaidos užsienyje klausimai, baltistikos centrų veikla, neformalusis lituanistinis švietimas, nuotolinio kalbos mokymo galimybės.

 

     2012 m. gruodžio 7 d. Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė susitiko su Švietimo ir mokslo ministerijos kancleriu Dainiumi Numgaudžiu ir aptarė aktualius lietuvių kalbos sklaidos užsienyje klausimus, baltistikos centrų veiklą, neformalųjį lituanistinį švietimą, nuotolinio kalbos mokymo galimybes.