Spausdinti
Skaitmeninės darbotvarkės tarybos posėdyje Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė pristatė kalbos technologijų plėtros prioritetus, kuriuos VLKK Kalbos technologijų pakomisė nustatė atsižvelgdama į Lietuvių kalbos plėtros informacinėse technologijose 2014–2020 m. gairėse numatytus tikslus...


     Susisiekimo ministerijoje sausio 7 d. vykusiame Skaitmeninės darbotvarkės tarybos posėdyje Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė pristatė kalbos technologijų plėtros prioritetus, kuriuos VLKK Kalbos technologijų pakomisė (sudėtį žr. Apie mus. Struktūra) nustatė atsižvelgdama į Lietuvių kalbos plėtros informacinėse technologijose 2014–2020 m. gairėse numatytus tikslus. Skaitmeninės darbotvarkės tarybos prašymu 2014-ųjų pabaigoje pakomisė apsvarstė penkis tęstinius kalbos technologijų projektus. 

     Viena iš svarbiausių veiklų – automatinio vertimo sistemų plėtra ir taikymas daugiakalbėje informacinėje erdvėje. Kalbos technologijų pakomisė siūlo gerinti vertimo kokybę, įtraukti daugiau kalbų porų, jungti vertimo sistemas su kitomis kalbos technologijomis (semantinės ir sintaksinės kalbos analizės įrankiais, balso atpažinimu), pritaikyti vertimo įrankius kuriant viešąsias paslaugas (pavyzdžiui, sveikatos apsaugos, viešojo administravimo, transporto srityse).

     Turėtų būti tęsiami šnekamosios kalbos technologijų darbai – plečiamos balso atpažinimo galimybės ir gerinamas tikslumas jungiant ir derinant su kitomis kalbos technologijomis (semantinės ir sintaksinės kalbos analizės įrankiais), įrankiai turėtų būti pritaikomi daugiakalbei terpei.

     Kalbos technologijų pakomisės nuomone, kalbos technologijos ir ištekliai turėtų būti skelbiami viešai ir laisvai prieinami. Siūloma gerinti integruotų lietuvių kalbos ir raštijos išteklių interneto svetainės www.raštija.lt funkcionalumą, skleisti informaciją apie kalbos technologijų galimybes, plėsti jų taikymą viešosiose elektroninėse paslaugose.

     Taip pat siūloma tęsti pagrindinių kalbos išteklių ir įrankių – kompiuterinės gramatikos, sintaksiškai anotuoto tekstyno, semantinio žodžių tinklo – kūrimo, sintaksinės ir semantinės kalbos analizės darbus.