Spausdinti
2014 m. rugsėjo 27–28 d. Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė dalyvavo 12-ojoje Europos nacionalinių kalbų institucijų federacijos (EFNIL) konferencijoje „Kalbos vartojimas universitetinėse studijose ir moksle: praeitis, dabartis, ateitis“...

 

     Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė dalyvavo 12-ojoje Europos nacionalinių kalbų institucijų federacijos (EFNIL) konferencijoje „Kalbos vartojimas universitetinėse studijose ir moksle: praeitis, dabartis, ateitis“.


     Konferencijos dalyviams buvo pateikta informacija apie kalbas, kuriomis vyksta studijos ir skelbiamos mokslo publikacijos Italijoje, Vokietijoje, Suomijoje, Islandijoje, Danijoje, Estijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Kipre, Slovėnijoje, Lenkijoje ir Olandijoje. Aptarta dabartinė mokslo kalbos ir terminijos būklė, svarstyta, kokią kalbų politiką reikėtų siūlyti universitetams ir mokslo politikos formuotojams, kad būtų išlaikyta daugiakalbystė ir skatinamas nacionalinės kalbos vartojimas.


     Konferencijos rezoliucijoje pabrėžiama, kad pastaraisiais metais Europoje stebimi spartūs mokslo ir studijų srities pokyčiai, įtvirtinantys išimtinę anglų kalbos vartojimo pirmenybę. EFNIL nariai atkreipia dėmesį, kad tai kelia pavojų Europos kalbų įvairovei, menkina mokslininkų galimybes savo tyrimus pristatyti visuomenei ir neskatina terminijos kūrimo nacionalinėmis kalbomis. Atsisakymas skelbti mokslo rezultatus nacionaline kalba ypač kenkia socialiniams ir humanitariniams mokslams, darantiems tiesioginį poveikį šią kalbą vartojančios visuomenės raidai.


   Europos nacionalinių kalbų institucijų federacija, nors ir pripažindama anglų kalbą kaip tarptautinę mokslinio bendradarbiavimo kalbą, ją siūlo vartoti kaip pagalbinę ir neskatinti vienakalbės mokslo ir studijų aplinkos.

   Konferencija vyko rugsėjo 27–28 dienomis Florencijoje, seniausioje kalbos tyrimo ir norminimo akademijoje „Accademia della Crusca“. Plačiau žr. EFNIL svetainėje.