Spausdinti
2015 m. vasario 27 d. Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė Lietuvos universitetų rektorių konferencijoje pristatė Kalbos komisijos siūlymus dėl akademinės kalbos būklės gerinimo. Komisija siūlo skatinti lietuvių mokslo kalbos plėtrą ir nustatyti privalomo užsienio kalbomis skelbiamų mokslo rezultatų sklaidos lietuvių kalba reikalavimus...

      2015 m. vasario 27 d. Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė Lietuvos universitetų rektorių konferencijoje pristatė Kalbos komisijos siūlymus dėl akademinės kalbos būklės gerinimo.

     Kalbos komisija atkreipia dėmesį, kad kai kuriose mokslo srityse rašytinė lietuvių kalba nyksta, nes moksliniai tekstai ja neberašomi (tai pirmiausia lemia nevienodas publikacijų užsienio ir lietuvių kalbomis vertinimas). Siūloma skatinti lietuvių mokslo kalbos plėtrą ir nustatyti privalomo užsienio kalbomis skelbiamų mokslo rezultatų sklaidos lietuvių kalba reikalavimus (rengti mokslo darbų apžvalgas, mokslo populiarinamąsias publikacijas ir pan.).

      Atkreiptinas dėmesys ir į lietuviškos mokslo terminijos kūrimo darbą. Įvertinus 2010–2011 m. Lietuvoje apgintų daktaro disertacijų santraukų lietuvių kalba kokybę, galima daryti išvadą, kad geresnė kalba tų disertacijų, kurių autoriai galėjo remtis savo srities terminų žodynais. Siekiant paskatinti lietuviškos mokslo terminijos kūrimą mokslo ir studijų institucijose, siūloma aiškinamųjų terminų žodynų rengimą priskirti prie taikomųjų mokslo darbų, nustatyti daktaro disertacijose vartojamų terminų ir jų apibrėžčių pateikimo tvarką.