Spausdinti

Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė susitiko su švietimo ir mokslo viceministre N. Istomina ir aptarė lietuvių kalbos mokymo užsienyje klausimus. Daugiausia kalbėta apie lituanistinį švietimą Ukrainoje – neseniai Kijeve įsteigta savaitgalinė lituanistinė mokykla, planuojama kurti lituanistikos centrus universitetuose.

Šiuo metu VLKK remiamuose lietuvių kalbos kursuose, kuriuos rengia Tautinių bendrijų namai, mokosi nemažai ukrainiečių.  Pastaruoju metu bendravimo poreikis tik didėja – į Lietuvą perkeliami pabėgėliai iš Ukrainos, atvyksta moksleivių grupių, studentų, nemažai žmonių atvažiuoja į Lietuvą gyventi ir dirbti. D. Vaišnienės nuomone, reikėtų daugiau lietuvių kalbos mokymosi galimybių suteikti ir pačioje Ukrainoje, stiprinti bendradarbiavimą su švietimo įstaigomis – skatinti kultūrinius mainus, pasiūlyti steigti lietuvių kalbos būrelius ir pan.