Spausdinti
2015 m. kovo 6 d. Kalbos komisijos pirmininkė D. Vaišnienė ir Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedros profesorė M. Ramonienė susitiko su Šerbruko universiteto (Kanada) Edukologijos fakulteto docente M. Steinbach. Susitikime aptarti kalbos mokymo, imigrantų kalbinės integracijos klausimai, kalbos praradimo reiškiniai emigracijoje.


       2015 m. kovo 6 d. Kalbos komisijos pirmininkė Daiva Vaišnienė ir Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedros profesorė Meilutė Ramonienė susitiko su Šerbruko universiteto (Kanada) Edukologijos fakulteto docente Marilyn Steinbach, kuri tiria imigrantų šeimų mokinių kalbinę, mokyklinę ir socialinę integraciją, antrųjų kalbų mokymosi sociolingvistinius faktorius, tarpkultūrinį universitetinį ir mokyklinį švietimą ir mokytojų rengimą tarpkultūrinio švietimo plotmėje.

      Susitikime aptarti kalbos mokymo, imigrantų kalbinės integracijos klausimai, kalbos praradimo reiškiniai emigracijoje.